Uitspraken

Resultaten

10 van 3323 resultaten weergegeven

Geschil over vaststelling ontwikkelingsperspectief; verzoek gegrond omdat niet met de ouders is overlegd en omdat het plan onvolledig is.

Datum: 21 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107890

Geschil over voornemen tot verwijdering. School mag vanwege combinatie gedragsproblemen en incidenten besluiten tot verwijdering.

Datum: 17 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107865

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is gegrond wegens schending procedure uit het Ondersteuningsplan.

Datum: 15 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107893

Beroep tegen twee schorsingen gegrond vanwege een vormfout respectievelijk onvoldoende grond.

Datum: 15 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107502/107581

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 13 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107880

Instemmingsgeschil; de Commissie geeft geen toestemming om het bestuursformatieplan vast te stellen omdat het schoolondersteuningsprofiel en het schoolplan niet met inachtneming van de medezeggenschap zijn gewijzigd.

Datum: 13 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107810

Verwijdering van de leerling is redelijk omdat de school niet kan voorzien in zijn ondersteuningsbehoefte en de vader onderzoek en bespreking heeft geblokkeerd.

Datum: 8 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107839

Geschil over verwijdering leerling. De school kan de leerling verwijderen omdat zij niet de juiste ondersteuning kan geven.

Datum: 2 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107877

Bezwaar tegen afgifte toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 november 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107891

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 1 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626