Uitspraken

Resultaten

10 van 3731 resultaten weergegeven

Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Datum: 4 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108772

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven

Datum: 4 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777

Klacht over schorsing leerling gegrond omdat de belangen van de leerling onvoldoende zijn gewogen.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108787

Klacht over aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. Een schoolbestuur mag een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen zonder toestemming van ouders.

Datum: 28 augustus 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108637

Geschil over weigering toelating. Verzoek is gegrond vanwege ontbreken onderzoek. Voorgestelde proefplaatsing is zonder rechtsgrond maar in de gegeven situatie te billijken.

Datum: 26 augustus 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108818

Geschil over weigering toelating. Alleen het samenwerkingsverband kan beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs.

Datum: 14 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108805

Geschil over verwijdering na ernstig incident. De overplaatsing is in dit geval gelijk te stellen met verwijdering vanwege de aanmerkelijke afstand tot nieuwe onderwijslocatie, een ander schoolgebouw in een andere plaats met andere leerlingen en docenten.

Datum: 1 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108781

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling van een cluster 2 school. De beslissing is redelijk, omdat de school niet langer passende begeleiding kan bieden.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108797

Klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is ongegrond, omdat sprake is van een onbedoelde aanraking die kan voorkomen in contact tussen personen.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108778

Geschil over verwijdering leerling wegens wangedrag ouders. De omstandigheden zijn onvoldoende ernstig om de leerling te verwijderen.

Datum: 26 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108814