Uitspraken

Resultaten

10 van 3643 resultaten weergegeven

Nalevingsgeschil over verstrekken van informatie en instemmingsgeschil over invoering van de functie van hoofdconciërge.

Datum: 23 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108477/ 108497

Geschil over verwijdering. Een reguliere basisschool mag een leerling vanwege fysiek grensoverschrijdend gedrag verwijderen.

Datum: 14 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108662

Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

Datum: 10 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108569

De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school naar vermogen de leerling ondersteuning heeft geboden, maar desondanks niet langer zijn veiligheid kan waarborgen.

Datum: 9 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108644

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so cluster 4 is gegrond; niet is vast te stellen dat dit type onderwijs is aangewezen; ook zijn de geraadpleegde deskundigen niet onpartijdig en objectief.

Datum: 9 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108669

Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108628

Beroep tegen berisping gegrond. De opmerkingen van de werknemer leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

Datum: 8 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108617

Beroep tegen berisping gegrond omdat grensoverschrijdend gedrag van de werknemer niet vaststaat.

Datum: 3 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Publicatienummer: 108568

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. De school moet het ernstige gedrag dat tot verwijdering leidt concreet en aannemelijk maken.

Datum: 2 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108651

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS (108365) in een nalevingsgeschil over het niet vergoeden van kosten rechtsbijstand van de OMR

Datum: 1 mei 2019
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam