Uitspraken

10 van 3232 resultaten weergegeven

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649

De verklaring voor toelating tot een observatiegroep kan in stand blijven na aanpassing van de deskundigenverklaringen.

Datum: 6 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107632

Het beroep tegen de aanwijzing als herplaatsingskandidaat is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 6 juni 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107719

De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107621

De dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden is gelijk te stellen aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107651

Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 24 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107636

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Door te zwijgen over een situatie die voor de leerling bedreigend is, heeft de docent plichtsverzuim gepleegd waarvoor hij terecht berispt is.

Datum: 18 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107545

Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van psychodiagnostisch assistent is ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie en de kenmerkscores correct zijn vastgesteld.

Datum: 18 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107524

Permanente uitsluiting van toegang tot de reguliere lessen zonder een verwijderingsprocedure te starten, is niet toegestaan.

Datum: 17 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107600