Uitspraken

10 van 3264 resultaten weergegeven

Omdat het instemmingsrecht ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagen-onderwijs-model toekomt aan de oudergeleding van de GMR, is het verzoek van de oudergeleding van de MR aan de Commissie niet ontvankelijk

Datum: 13 juli 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107664

De overplaatsingen als gevolg van boventalligheid houden geen stand, omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast.

Datum: 13 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107623 – 107644

De toelaatbaarheidsverklaring vso kan niet in stand blijven omdat deze niet zorgvuldig genoeg is voorbereid

Datum: 13 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107584

De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand, omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast.

Datum: 13 juli 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107607

De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand, omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast.

Datum: 13 juli 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107607

Een verwijderingsbeslissing als gevolg van een incident op school moet tijdig en op goede gronden genomen worden.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107725

De werkgever heeft de werknemer nogmaals mogen schorsen om nader onderzoek te doen naar zijn mogelijk onrechtmatig handelen.

Datum: 10 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107674

De reguliere VO-school kan het onderzoek naar de toelating van een leerling uit praktijkonderwijs beperken tot de adviezen van het samenwerkingsverband en de Praktijkschool, maar moet hierover wel overleg met de ouders voeren.

Datum: 7 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107697

De sluiting van de school wegens leerlingendaling kan in afwijking van het advies van de MR doorgaan.

Datum: 6 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107756 - 17.05

De opheffing van (een deel van) de school is zó ingrijpend dat het bevoegd gezag de MR daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij moet betrekken. Dat is ten onrechte niet gebeurd.

Datum: 5 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107643 - 17.04