Uitspraken

Resultaten

10 van 3973 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109462

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421

Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina's aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders.

Datum: 1 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109236

Geschil over verwijdering leerling ongegrond omdat het besluit zowel op inhoud als op formele gronden juist is.

Datum: 30 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109393

Klacht over het besluit tot wijziging schooltijden ongegrond. De school had wel een ruimere invoeringstermijn moeten hanteren.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109314

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109390

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109387

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook voor een leerling die nog niet in groep 6 zit, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld als de leerling voor leren of gedrag extra ondersteuning nodig heeft.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109317

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Na een OPDC-periode vervolgt de leerling het onderwijs op de school van herkomst, maar als dit niet mogelijk is moet de school de zorgplicht invullen.

Datum: 21 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109370