Uitspraken

Resultaten

10 van 3366 resultaten weergegeven

Geschil over ontwikkelingsperspectief. De uitstroombestemming moet goed onderbouwd zijn.

Datum: 5 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107989

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is ongegrond omdat de school voor speciaal onderwijs niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107953

Geschil over verwijdering. School mag leerling groep 8 verwijzen naar speciaal onderwijs omdat zijn gedrag ernstig verslechtert en ouders geen toestemming geven voor noodzakelijk onderzoek.

Datum: 29 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107983

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel. Omdat de werknemer tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, was er voldoende reden voor nader onderzoek en voor schorsing van de werknemer.

Datum: 22 januari 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107966

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschil. De OPR heeft geen instemmingsrecht op een wijziging van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Het verzoek tot naleving is afgewezen.

Datum: 9 januari 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107862 - 18.01

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond vanwege een vormfout. Beroep tegen tweede en derde schorsing ongegrond omdat daarvoor voldoende redenen waren.

Datum: 4 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107833/107861/107922

Bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie.

Datum: 22 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107740/107799

Het bezwaar tegen handhaving van de functie docent LB is ongegrond, omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen die functie en de waardering ook juist is vastgesteld.

Datum: 21 december 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107745

Beroep tegen overplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het besluit is ingetrokken en de situatie niet gelijk is aan een overplaatsing.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107913

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 20 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107912