Uitspraken

Resultaten

10 van 1409 resultaten weergegeven

De LKC is wel bevoegd om klachten over de aanmelding van een potentiele leerling te behandelen. Maar de klacht is niet-ontvankelijk omdat ze te laat is ingediend.

Datum: 14 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108456

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht tegen mentor over niet informeren van ouders, dat hun zoon zijn opdrachten niet op tijd inleverde, is ongegrond.

Datum: 10 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108418

Klacht over behandelen leerlingen gedeeltelijk gegrond. Het door een leerkracht gebruikte instrument ter bespreking van gedrag was pedagogisch niet verantwoord.

Datum: 7 december 2018
Sector: PO
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108389

Klacht over behandelen leerlingen gedeeltelijk gegrond. Het door een leerkracht gebruikte instrument ter bespreking van gedrag was pedagogisch niet verantwoord.

Datum: 7 december 2018
Sector: PO
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108389

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren.

Datum: 6 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren.

Datum: 6 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Klacht over een inschrijving leerling is gegrond. De school had moeten onderzoeken of de niet-samenwonende vader het eens was met de inschrijving.

Datum: 5 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108422

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht. Excuses voor de bejegening kunnen niet worden afgedwongen.

Datum: 28 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108333

Als een schoolbestuur 1 dag na de termijn van 4 weken aan de LKC laat weten of het het advies van de LKC deelt, is dat niet klachtwaardig.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108484