Uitspraken

Resultaten

10 van 1525 resultaten weergegeven

Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Datum: 4 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108833

Klacht over verbieden trui van leerling kennelijk ongegrond. De school heeft de vrijheid om aanstootgevende kleding te verbieden.

Datum: 30 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109105

Klachten over de communicatie met de school en een partijdige opstelling van de school in een conflict met gescheiden ouders. Een school moet in gesprek gaan met een ouder die aangeeft dat hij zich wil terugtrekken uit de communicatie.

Datum: 21 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108997

Klacht over gemeentelijke centrale plaatsingsprocedure kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie heeft geen rol bij toetsing van deze procedure. Klacht over toelating dochter op basisschool kennelijk ongegrond. Uit alles blijkt dat leerling is toegelaten.

Datum: 17 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108975

Klacht over melding Veilig Thuis en verwijsindex gegrond. De school heeft voorafgaand aan de melding Veilig Thuis geen gesprek gevoerd met de moeder en haar ook niet op de hoogte gesteld van de melding in de verwijsindex.

Datum: 15 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108971

Klacht van ex-werknemer over beëindiging dienstverband kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een ex-medewerker van de school.

Datum: 15 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109084

Klacht over onzorgvuldig handelen leerkracht ongegrond, omdat niet kan worden vastgesteld wat er is gebeurd.

Datum: 14 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108789

Klacht over pestbeleid gegrond. De maatregelen van de school zagen nog onvoldoende op het niveau van de individuele leerling.

Datum: 14 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108973

Klachten over klassenindeling, voorlopig schooladvies en geen inzage in het leerlingdossier ongegrond. De school heeft bij de klassenindeling kenbaar het belang van de leerling gewogen.

Datum: 7 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108892

Klachten over beoordeling profielwerkstuk en over bejegening en communicatie niet-ontvankelijk; klacht over begeleiding bij maken profielwerkstuk ongegrond.

Datum: 6 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108803