Uitspraken

Resultaten

10 van 1547 resultaten weergegeven

Klacht over weigering kopie van leerlingdossier ongegrond. De moeder heeft geen ouderlijk gezag en daardoor geen recht op inzage in het leerlingdossier.

Datum: 27 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109174

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 10 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109303

Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken.

Datum: 9 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109077

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot het schooladvies kunnen komen.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109184

Klacht over niet doorstromen naar het volgende leerjaar ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat de leerling nog niet leerrijp was. School had meer regie moeten nemen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. (zie ook 109238

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109238

Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109100

Klacht over informatieverstrekking aan gezinsvoogd kennelijk niet-ontvankelijk. Klacht wordt niet in behandeling genomen omdat een klachtonderdeel al deels is opgelost en het andere onderdeel te laat is ingediend.

Datum: 30 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109261

Klacht over schooladvies ongegrond. De school mocht op grond van de leerresultaten het advies praktijkonderwijs geven.

Datum: 26 juni 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109232

Klacht gescheiden vader over inschrijving leerling gegrond. School had na bezwaar vader niet alleen mogen vertrouwen op informatie van moeder en nader onderzoek moeten doen.

Datum: 19 juni 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109095

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Datum: 15 april 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108927