Uitspraken

Resultaten

10 van 1494 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 17 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 8 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108821

Klacht van ex-werknemer, die voornamelijk ziet op rechtspositionele aspecten, is kennelijk niet-ontvankelijk; het bezwaar daartegen is ongegrond.

Datum: 4 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108912

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond. Het is niet gebleken dat de school geen rekening hield met de gezondheid van de leerling.

Datum: 2 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108910

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 1 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108848

Klacht over melding Veilig Thuis ongegrond. School mocht de melding doen ondanks dat er nog geen gesprek met ouders was gevoerd.

Datum: 20 september 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108556

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

Klacht over lesrooster en achterstand. School heeft adequate maatregelen genomen om lesrooster aan te passen en achterstand in te lopen.

Datum: 10 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108765