Uitspraken

Resultaten

10 van 1567 resultaten weergegeven

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421

Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina's aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders.

Datum: 1 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109236

Klacht over het besluit tot wijziging schooltijden ongegrond. De school had wel een ruimere invoeringstermijn moeten hanteren.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109314

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109387

Klacht over begeleiding kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 11 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109273

Student klaagt terecht over kwaliteit geboden onderwijs, afkeuring examenproeve en communicatie.

Datum: 9 september 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109124

Klacht over bejegening en discriminatie. De ouder heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 9 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109155

Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Datum: 8 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109075

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058