Uitspraken

Resultaten

10 van 1430 resultaten weergegeven

Klacht over onjuist beeld leerling in dossier bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. De school hoeft het dossier niet aan te passen.

Datum: 21 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108486

Klacht over schooladvies vmbo-t met lwoo ongegrond: het schooladvies is redelijk en op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 19 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108406

Klacht over niet willen meewerken aan een uitbestedingsconstructie voor het volgen van vavo-onderwijs van een leerling is gegrond.

Datum: 15 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108310

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring is ongegrond.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108462

Klacht tegen rector over onheuse bejegening en niet serieus genomen worden, is niet aannemelijk geworden.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108498

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Klacht over onveilige schoolomgeving omdat school informatie over leerlingen heeft gedeeld met de vader die eerst geen en later wel ouderlijk gezag had.

Datum: 4 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108450

Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten.

Datum: 1 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108183

Klacht gescheiden vader over niet meewerken aan omgang met zijn kinderen en over het niet verlenen van verlof is ongegrond. School moet zich neutraal opstellen.

Datum: 28 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108481