Uitspraken

Resultaten

10 van 153 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs is niet deugdelijk gepubliceerd en verwijdering is niet evenredig aan de ernst van de situatie.

Datum: 27 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108888

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat de school niet langer passend onderwijs kan bieden en een passende school beschikbaar is.

Datum: 19 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108843

Geschil over verwijdering na ernstig incident. De overplaatsing is in dit geval gelijk te stellen met verwijdering vanwege de aanmerkelijke afstand tot nieuwe onderwijslocatie, een ander schoolgebouw in een andere plaats met andere leerlingen en docenten.

Datum: 1 augustus 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108781

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling van een cluster 2-school. De beslissing is redelijk, omdat de school niet langer passende begeleiding kan bieden.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108797

Geschil over verwijdering leerling wegens wangedrag ouders. De omstandigheden zijn onvoldoende ernstig om de leerling te verwijderen.

Datum: 26 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108814

Voorgenomen verwijdering wegens onvoldoende resultaten is in lijn met het overgangsbeleid; er is geen ontwikkelingsperspectief vereist.

Datum: 22 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108751

Geschil verwijdering leerling; het verzoek is gegrond omdat ernstige gedragsproblemen niet zijn aangetoond en de school nog ondersteuningsmogelijkheden heeft.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108774

Geschil over verwijdering leerling. De veiligheidssituatie van de leerling is van invloed op het vinden van een andere passende school.

Datum: 4 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108743

Geschil over voorgenomen verwijdering. Een school mag van ouders medewerking verwachten bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108737

Geschil over verwijdering leerling. Een onvrijwillige uitschrijving kan gelden als een verwijderingsbeslissing.

Datum: 25 juni 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108723