Uitspraken

Resultaten

10 van 128 resultaten weergegeven

Een verwijderingsbeslissing als gevolg van een incident op school moet tijdig en op goede gronden genomen worden.

Datum: 12 juli 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107725

De verwijdering is redelijk omdat de leerling niet aan leren toekomt en door zijn gedrag de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

Datum: 3 juli 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107685

Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er (nog) geen sprake is van een situatie die op één lijn is te stellen met verwijdering.

Datum: 13 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107678

Aan een beslissing tot verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet een ontwikkelingsperspectief ten grondslag liggen.

Datum: 7 juni 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107649

De school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte niet verwijderen als niet op tijd een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel is opgesteld.

Datum: 30 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107621

Een school kan een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ongeacht zijn leeftijd, niet verwijderen als geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Datum: 24 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107636

De voorgenomen verwijdering van de vso-school is redelijk omdat de leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont en de begeleidingsmogelijkheden zijn uitgeput.

Datum: 22 mei 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107619

Permanente uitsluiting van toegang tot de reguliere lessen zonder een verwijderingsprocedure te starten, is niet toegestaan.

Datum: 17 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107600

De aangeboden school voor so is voor de leerling voldoende nabij, waardoor op dit punt is voldaan aan de zorgplicht van de school.

Datum: 12 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107612

Toen effect van ingezette ondersteuning uitbleef, had de school vóór de voorgenomen verwijdering moeten onderzoeken of er nog andere ondersteuningsmogelijkheden waren om weigerachtig gedrag van leerling te doorbreken.

Datum: 9 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107604