Uitspraken

Resultaten

10 van 120 resultaten weergegeven

De aangeboden school voor so is voor de leerling voldoende nabij, waardoor op dit punt is voldaan aan de zorgplicht van de school.

Datum: 12 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107612

Toen effect van ingezette ondersteuning uitbleef, had de school vóór de voorgenomen verwijdering moeten onderzoeken of er nog andere ondersteuningsmogelijkheden waren om weigerachtig gedrag van leerling te doorbreken.

Datum: 9 mei 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107604

De toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen.

Datum: 21 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107567

Het besluit om een leerling te verwijderen, nadat zij gedreigd had een docent in elkaar te slaan en er een onwerkbare situatie was ontstaan, is redelijk.

Datum: 13 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107569

Thuisplaatsing met een verwijzing naar een opdc zonder dat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en een verwijderingsprocedure is gestart, is niet toegestaan.

Datum: 12 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107589

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 4 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

Praktijkschool mag ertoe overgaan een leerling wegens zijn problematisch gedrag verwijderen.

Datum: 21 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107534

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107515 (gevoegd met 107516)

Proefplaatsing kan alleen onder strikte voorwaarden; voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte moet een opp zijn opgesteld en bij verwijdering moet de zorgplicht in acht genomen worden.

Datum: 20 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107516 (gevoegd met 107515)

De voorgenomen verwijdering van school en plaatsing op de bovenschoolse voorziening is redelijk, omdat nader onderzoek nodig is naar de ondersteuningsbehoefte en het niveau van de leerling, voordat men een andere passende school kan vinden.

Datum: 16 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107529