Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand worden gelaten, omdat so passend voor de leerling is.

Datum: 12 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109603

Klacht over het besluit dat de leerling naar een andere school moet en klacht over negatieve informatie over de moeder in e-mails. De school had er goed aan gedaan om duidelijk te maken dat het een zienswijze op de samenwerking met de moeder betrof.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109434

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van voldoende deugdelijk onderbouwde deskundigenverklaringen van daartoe bevoegde deskundigen.

Datum: 8 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109583

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109595

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 5 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109658

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft volgens de regels van passend onderwijs gehandeld.

Datum: 29 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109572

Beroep tegen berisping gegrond, omdat het plichtsverzuim samenhangt met functioneringsproblematiek.

Datum: 28 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109513

Beroep tegen schorsing als examinator gegrond. De examinering van een studente, met wiens vader de werknemer een werkrelatie heeft, levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109194)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109193

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en er is geen sprake van plichtsverzuim. (zie ook 109193)

Datum: 26 januari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109194

Klacht over aanpassen ouderbeleid op school ongegrond. De ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken.

Datum: 25 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109061