Uitspraken

10 van 3160 resultaten weergegeven

Sbo-school mag leerling vanwege gedragsproblemen verwijderen.

Datum: 7 maart 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107519

Een werknemer die het hele schooljaar les geeft in de bovenbouw, werkt in de structurele formatie en heeft recht op het entreerecht als hij ook voldoet aan de overige voorwaarden.

Datum: 6 maart 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107497

De ontheffing uit de taken wordt gelijkgesteld aan een schorsing. Omdat de voorgeschreven verweerprocedure niet is gevolgd, houdt deze schorsing geen stand.

Datum: 6 maart 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107486

De school voor zeer moeilijk lerende kinderen is op dit moment passend omdat de leerling daar de noodzakelijke begeleidingsstructuur krijgt met veel meer zorgondersteuning dan mogelijk is op zijn huidige school in cluster 4.

Datum: 23 februari 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107499

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van een schorsing als ordemaatregel afgewezen omdat het gedrag van de werknemer heeft geleid tot onrust bij studenten en hij niet open stond voor overleg om meer onrust te voorkomen.

Datum: 21 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107547

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van een schorsing als ordemaatregel afgewezen omdat het gedrag van de werknemer heeft geleid tot onrust bij studenten en hij niet open stond voor overleg om meer onrust te voorkomen.

Datum: 21 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107547

De berisping is niet juist omdat sprake was van gedeelde verantwoordelijkheid en de andere betrokkenen niet zijn gestraft. De schorsing houdt geen stand omdat de noodzaak ervan niet duidelijk is gemaakt. De verlenging houdt evenmin stand.

Datum: 15 februari 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107456

De Commissie kan een schoolbestuur niet verplichten een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Datum: 13 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107500

Een toelaatbaarheidsverklaring is niet bedoeld om te onderzoeken welk type school voor de leerling passend is; dergelijk onderzoek moet voor afgifte van de tlv gebeuren.

Datum: 6 februari 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107496

Als een school een leerling verwijdert vanwege het gedrag van ouders moet er een onwerkbare situatie zijn en moeten verschillende maatregelen zijn ondernomen om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 2 februari 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107484