Uitspraken

Resultaten

10 van 4138 resultaten weergegeven

Klacht over uitschrijven van opleiding ongegrond. Het ROC heeft de student tijdig gewaarschuwd wat de gevolgen waren van het niet ondertekenen van de onderwijsovereenkomst.

Datum: 25 juni 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109681

Klacht over het toekennen van het cijfer 1 en het uitsluiten van een herkansingsmogelijkheid voor een pta toets. De beslissing is zorgvuldig tot stand gekomen en voldoende onderbouwd.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021006436

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 23 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005347

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Datum: 22 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005314

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende grond voor overplaatsing.

Datum: 18 juni 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021007954

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voorgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv-vso kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende duidelijk is dat vso passend is.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006667

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433

Beroep tegen berisping ongegrond. Het niet in overleg treden met de werkgever na melding lichte coronaklachten levert plichtsverzuim op.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021003202

Klacht over pesten, het niet langer mogen deelnemen aan een interne plusklas, de wijze van dossieropbouw en de wijze van klachtafhandeling ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002509

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109166