Uitspraken

10 van 3186 resultaten weergegeven

De Commissie verleent geen toestemming om het fusiebesluit te nemen, omdat het bevoegd gezag de procedurele voorschriften van de Wms onvoldoende heeft nageleefd.

Datum: 1 mei 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107558 - 17.01

De cao mbo is niet goed toegepast, omdat de werkverdeling is vastgesteld zonder eerst het team in de gelegenheid te stellen een voorstel te doen en omdat het inzetbaarheidskader niet juist is ingevuld. Het overgangsrecht rond de BAPO is juist toegepast.

Datum: 24 april 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107525

De toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs kan niet gelden als de enige reden om een leerling definitief van school te verwijderen.

Datum: 21 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107567

Het bezwaar tegen de beschrijving en waardering van de functie van studentenloopbaanbegeleider B is ongegrond, omdat de opgedragen werkzaamheden passen binnen de toegekende functie.

Datum: 20 april 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107511

De overplaatsing was noodzakelijk om in een conflictsituatie tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 18 april 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107509

Het besluit om een leerling te verwijderen, nadat zij gedreigd had een docent in elkaar te slaan en er een onwerkbare situatie was ontstaan, is redelijk.

Datum: 13 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107569

Thuisplaatsing met een verwijzing naar een opdc zonder dat een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en een verwijderingsprocedure is gestart, is niet toegestaan.

Datum: 12 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107589

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 4 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover het schoolbestuur.

Datum: 4 april 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107566

Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingesteld.

Datum: 3 april 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107501