Uitspraken

Resultaten

10 van 3334 resultaten weergegeven

Instemmingsgeschil en nalevingsgeschil. De OPR heeft geen instemmingsrecht op een wijziging van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Het verzoek tot naleving is afgewezen

Datum: 9 januari 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107862

Bezwaar tegen schorsing en ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

Datum: 22 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 107740/107799

Beroep tegen overplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het besluit is ingetrokken en de situatie niet gelijk is aan een overplaatsing.

Datum: 20 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107913

Beroep tegen berisping is gegrond omdat het plichtsverzuim niet ernstig genoeg is.

Datum: 20 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107912

Het bezwaar tegen de indeling in de functie ICT-medewerker B is gegrond omdat de werkzaamheden deze functie overstijgen.

Datum: 20 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 107869

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 19 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107889

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vanwege geldigheidsduur van 1 jaar is ongegrond, omdat het ondersteuningsplan die looptijd toestaat.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107899

Geschil over toelating leerling. School moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en hierbij de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107926

Nalevingsgeschil over formatieplan; de PMR had de nietigheid moeten inroepen in plaats van naleving vorderen.

Datum: 12 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107853 – 17.14

Geschil over formatieplan; de Commissie is niet bevoegd een besluit nietig te verklaren.

Datum: 12 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107838 - 17.13