Uitspraken

10 van 3286 resultaten weergegeven

Een waarschuwing die inhoudelijk vrijwel gelijk is aan een eerder opgelegde en weer ingetrokken berisping, is aan te merken als een disciplinaire maatregel.

Datum: 1 november 2017
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 107626

Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Datum: 30 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107894

Bij een disciplinaire overplaatsing moet de werkgever motiveren waarom de feiten die eraan ten grondslag liggen, plichtsverzuim opleveren.

Datum: 24 oktober 2017
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107675

De wijziging in toekenning van een jaarlijks terugkerend verzoek tot betaald verlof in september moet voldoende onderbouwd zijn.

Datum: 23 oktober 2017
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 107780

Geschil verwijdering. De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 18 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107821

Instemmingsgeschil lessentabel en invoering brugklas; de besluiten zijn ten onrechte niet ter instemming voorgelegd aan de DMR.

Datum: 11 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107855-17.09

Adviesgeschil over tijdelijke verlenging aanstelling rector; het besluit kan in stand blijven.

Datum: 9 oktober 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107800 - 17.08

De school die een leerling verwijdert vanwege het gedrag van zijn moeder, moet eerst alternatieve lichtere maatregelen hebben ingezet.

Datum: 3 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107797

Het verzoek van de OMR tot behandeling van een nalevingsgeschil is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de OMR geen instemmingsrecht heeft.

Datum: 2 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107896 - 17.07

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 19 september 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 107829