Uitspraken

Resultaten

10 van 378 resultaten weergegeven

Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Datum: 13 maart 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109067

Nalevingsverzoeken van de (oudergeleding van de) MR over organisatie van de medezeggenschap en verkiezingen niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan belang. Nalevingsverzoek over vergoeding kosten rechtsbijstand afgewezen.

Datum: 20 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108965

Nalevingsverzoek van de oudergeleding van de MR over vergoeden kosten rechtsbijstand gedeeltelijk toegewezen.

Datum: 17 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108846

Instemmingsgeschil met de GMR over voorgenomen besluiten tot het aangaan van een duurzame samenwerking met gelijktijdig sluiten van een dienstverleningscontract. Het bevoegd gezag krijgt toestemming de besluiten te nemen.

Datum: 19 december 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108929

Advies- en nalevingsgeschil over begroting niet-ontvankelijk. De MR heeft geen adviesrecht. Nalevingsverzoek over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige deels toegewezen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108866

Nalevingsverzoek van de OGMR over de bindende voordracht voor benoeming van twee leden Raad van Toezicht is afgewezen.

Datum: 15 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108828

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108825/108904/108867 - 19.12

Diverse nalevingsverzoeken en verzoeken in instemmingsgeschillen van de OMR zijn niet-ontvankelijk. Het nalevingsverzoek van de OMR over gebruik van het e-mailadres van de MR en het DigiDuif-account is toegewezen.

Datum: 7 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108255/108519/108726 - 19.11

Instemmingsgeschil over fusie school. Zwaarwegende omstandigheden rechtvaardigen het te nemen besluit tot fusie.

Datum: 12 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108811 - 19.10

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 4 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777 - 19.09