Uitspraken

Resultaten

10 van 48 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er nog geen beslissing over de aanmelding van de leerling is.

Datum: 28 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108482

Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 5 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108363

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241

Geschil over toelating leerling; de school heeft voldaan aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht.

Datum: 5 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108220

Geschil over toelating leerling is gegrond. Onderzoeksplicht van de school naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende ingevuld.

Datum: 5 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108026

Geschil over toelating leerling. School moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en hierbij de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107926

Geschil toelating. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte met behulp van reeds beschikbare informatie is toegestaan. Onderzoeksplicht naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende nagekomen.

Datum: 4 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107915

Geschil over weigering toelating leerling met Downsyndroom tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk, maar de school had met ouders moeten bespreken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107835

Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft.

Datum: 31 oktober 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107871

De school mag een leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet weigeren, als niet met de ouders is besproken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 4 september 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107793