Uitspraken

Resultaten

10 van 36 resultaten weergegeven

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is een ontwikkelingsperspectief vereist; daarvoor volstaat een leerplan niet.

Datum: 5 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108362

Geschil over (voorgenomen) verwijdering. School mag niet tot verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte overgaan als er geen volwaardig ontwikkelingsperspectief is.

Datum: 18 september 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108252

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 6 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt begrensd door de kaders van het schoolondersteuningsprofiel.

Datum: 29 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108203

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond, omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 28 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108056

Geschil over ontwikkelingsperspectief. De uitstroombestemming moet goed onderbouwd zijn.

Datum: 5 februari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107989

Geschil ontwikkelingsperspectief. Verzoek is niet-ontvankelijk omdat de leerlingen inmiddels naar een privéschool gaan.

Datum: 30 januari 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108029

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond omdat er geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld en er geen op overeenstemming gericht overleg met de ouder heeft plaatsgevonden.

Datum: 7 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107914

Geschil handelingsdeel ontwikkelingsperspectief. De beschrijving van het handelingsdeel moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 6 december 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107942