Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109117

Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109202

Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina's aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders.

Datum: 1 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109236

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 september 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109406

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. Het verwijderingsbesluit is zowel op inhoud als op formele gronden juist.

Datum: 30 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109393

Klacht over het besluit tot wijziging schooltijden ongegrond. De school had wel een ruimere invoeringstermijn moeten hanteren.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109314

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Klacht over onrechtmatige informatieverstrekking ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109289

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet dragend voor het besluit zijn.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109336

Klachten over incident, veiligheid, schorsing en leerlingdossier. De schorsing was onzorgvuldig en het leerlingdossier is onvolledig.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109244