Uitspraken

Resultaten

10 van 3911 resultaten weergegeven

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 19 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109139

Klachten over informatieverstrekking aan gescheiden ouder ongegrond. Niet gebleken is dat de directeur partijdige informatie heeft verstrekt.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108995

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv-sbo kan in stand blijven. Binnen het reguliere onderwijs komt de leerling niet voldoende tot ontwikkeling.

Datum: 18 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109082

Nalevingsverzoek van de oudergeleding van de MR over vergoeden kosten rechtsbijstand gedeeltelijk toegewezen.

Datum: 17 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108846

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De leerling is als externe instromer terecht niet geplaatst op 4 havo.

Datum: 13 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109057

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Het verwijderingsbesluit is een ordemaatregel, omdat de leerling op de school terug mag keren.

Datum: 7 februari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109064

Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Datum: 4 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108833

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Datum: 3 februari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109079

Klacht over verbieden trui van leerling kennelijk ongegrond. De school heeft de vrijheid om aanstootgevende kleding te verbieden.

Datum: 30 januari 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109105

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond. Feitelijke situatie is met een voorgenomen verwijdering gelijk te stellen. School verzuimde om een ontwikkelingsperspectief op te stellen.

Datum: 27 januari 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109050