Uitspraken

Resultaten

10 van 3688 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk vanwege de ernst van het gedrag van de leerling.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108543

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso cluster 4. Collectieve beoordeling van de tlv-aanvraag binnen een commissie van advies kan niet gelden als een deskundigenverklaring.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108582

Klacht over niet willen meewerken aan een uitbestedingsconstructie voor het volgen van vavo-onderwijs van een leerling is gegrond.

Datum: 15 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108310

De LKC is niet bevoegd om klachten tegen ouders te behandelen. Verder is de klacht kennelijk niet-ontvankelijk wegens overschrijding termijn en omdat de klacht overwegend rechtspositioneel van aard is.

Datum: 15 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108579

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring is ongegrond.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108462

Klacht tegen rector over onheuse bejegening en niet serieus genomen worden, is niet aannemelijk geworden.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108498

Klacht over pesten, veiligheid en afhandeling klacht. De school heeft niet zorgvuldig gehandeld: pestprotocol en extra begeleiding zijn niet ingezet.

Datum: 11 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108344

Geschil over bijstelling ontwikkelingsperspectief. De school heeft in redelijkheid kunnen concluderen dat plaatsing op een cluster 2 school tegemoetkomt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108487

Klacht gescheiden ouder over partijdige houding school. School moet waakzaam zijn met het doorsturen van vertrouwelijke mailberichten.

Datum: 1 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108183