Uitspraken

Resultaten

10 van 3625 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling met ADHD. De school heeft de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderkend.

Datum: 19 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108425

Instemmingsgeschil taakbeleid. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de voorgenomen wijziging van het taakbeleid onvoldoende is gemotiveerd.

Datum: 16 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108364 - 18.09

Beroep tegen onthouden promotie gegrond; de werkgever heeft de procedure niet juist gevolgd en de werknemer wist niet aan welke criteria zij moest voldoen om structureel een LD-functie te krijgen.

Datum: 14 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108289

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk vanwege de ontstane onrust op school en veiligheid van de leerling.

Datum: 14 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108420

Klacht over pesten is gegrond. Het niet inzetten van het pestprotocol is onvoldoende gecommuniceerd met ouders.

Datum: 13 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108325

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen; er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108475

Beroep tegen berisping gegrond. De verzonden kritische e-mail levert geen plichtsverzuim op.

Datum: 8 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108343

Klacht over begeleiding leerling en het niet op school mogen komen is gegrond voor wat betreft de structurering van de begeleiding en de communicatie op de dag van een incident.

Datum: 8 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108367

Klacht over onvoldoende begeleiding en niet mogen doubleren. Het is van belang om de begeleiding van een leerling vast te leggen.

Datum: 8 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108417

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 7 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108429