Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109390

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109387

Klacht over groepsindeling ongegrond. De school heeft het groepsbelang en het belang van de leerling kenbaar gewogen.

Datum: 25 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109384

Klacht over groepsindeling ongegrond. De school heeft een zorgvuldige procedure gevolgd bij het samenvoegen van de groepen.

Datum: 24 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109411

Klacht over schooladvies, schorsing en vinden middelbare school kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 23 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109422

Klacht over inhoud leerlingdossier en bieden veilig schoolklimaat ongegrond. De school heeft adequaat opgetreden en het leerlingdossier is aangepast.

Datum: 22 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109098

Klacht over groepssamenstelling ongegrond. De beslissing is niet evident onjuist en de gevolgde procedure is zorgvuldig geweest.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109343

Klacht over onder andere fysiek ingrijpen door een leerkracht gegrond. Over de afhandeling van een incident moet een school duidelijk met ouders communiceren.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109224

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. Ook voor een leerling die nog niet in groep 6 zit, moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld als de leerling voor leren of gedrag extra ondersteuning nodig heeft.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109317

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Na een OPDC-periode vervolgt de leerling het onderwijs op de school van herkomst, maar als dit niet mogelijk is moet de school de zorgplicht invullen.

Datum: 21 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109370