Uitspraken

Resultaten

10 van 4120 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 9 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109466

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 5 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109417

Beroep tegen berisping gegrond. Er is sprake van plichtsverzuim, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 november 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109442

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Het dossier biedt geen aanknopingspunten voor de conclusie dat er geen op instemming gericht overleg (oogo) heeft plaatsgevonden.

Datum: 3 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109408

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. De uitschrijving van de voortgezet onderwijsschool is bij de gekozen uitbestedingsroute o.g.v. de Rutte-regeling louter administratief en kan niet aan de Commissie worden voorgelegd.

Datum: 3 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109407

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand blijven. Het bezwaar is verschoonbaar te laat ingediend.

Datum: 2 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109464

Klacht over later starten van vierjarige leerlingen vanwege coronamaatregelen ongegrond. De beslissing van de school was begrijpelijk en ook verdedigbaar.

Datum: 30 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109278

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 29 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109447

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 28 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109326

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond, want het opp is niet tijdig opgesteld en voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109423