Uitspraken

Resultaten

10 van 3912 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband moet bij de heroverweging van het besluit het recent uitgevoerd onderzoek betrekken.

Datum: 25 november 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108945

Bezwaar tegen waardering als managementassistent (schaal 7) gegrond omdat de functiebeschrijving niet voldoende aansluit op de verrichte werkzaamheden.

Datum: 21 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108886

Klacht over verstrekken van informatie aan Veilig Thuis ongegrond. De school hoefde geen toestemming aan de vader te vragen om informatie aan Veilig Thuis te verstrekken.

Datum: 20 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108555

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De resultaten van de leerling waren onvoldoende en de school is de gemaakte afspraken over begeleiding nagekomen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108875

Advies- en nalevingsgeschil over begroting niet-ontvankelijk. De MR heeft geen adviesrecht. Nalevingsverzoek over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige deels toegewezen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108866

Nalevingsverzoek van de OGMR over de bindende voordracht voor benoeming van twee leden Raad van Toezicht is afgewezen.

Datum: 15 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108828

Beroep tegen overplaatsing niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 14 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108759

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en de werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 13 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108845

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht besluiten om de leerling niet naar 4 vwo te bevorderen.

Datum: 13 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108869

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108693