Uitspraken

Resultaten

10 van 3912 resultaten weergegeven

Klacht over de toekenning van een lichter ondersteuningsarrangement is ongegrond. De Commissie toetst de toekenning terughoudend omdat de Commissie van Onderzoek daarvoor bij uitstek deskundig is.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108894

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108806

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 6 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 6 november 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108844

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 5 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108926

Klacht over informatieverstrekking door ib'er aan Veilig Thuis ongegrond. Bij het verstrekken van de informatie is zorgvuldig gehandeld.

Datum: 30 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108780

Klacht over toegangsverbod. Het toegangsverbod voor onbepaalde tijd vraagt om een nadere motivering.

Datum: 29 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108788

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108943

Geschil over weigering toelating. Een reguliere school moet onderzoeken of zij de leerling de nodige extra ondersteuning kan bieden.

Datum: 25 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108913