Uitspraken

Resultaten

10 van 3936 resultaten weergegeven

Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Datum: 27 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109058

Verzoek over verwijdering gegrond. De overplaatsing van de leerling is aan te merken als een verwijdering, omdat hij naar een andere schoollocatie met een ander didactisch concept gaat.

Datum: 24 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109285

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond. De verweten gedragingen staan niet vast.

Datum: 20 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109262

Instemmingsgeschil over de regeling van de gevolgen voor ouders en personeel van het oprichten van een tweede dependance van de school. Het bevoegd gezag krijgt toestemming het besluit te nemen. (zie ook 109288)

Datum: 7 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109297

Verzoek over verwijdering gegrond. Een time-out die voor onbepaalde tijd is opgelegd is gelijk te stellen aan een voorgenomen verwijderingsbeslissing.

Datum: 7 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109307

Adviesgeschil over besluit tot opstarten van een tweede dependance. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het bevoegd gezag nog geen besluit heeft genomen. Overweging ten overvloede door de Commissie. (zie ook 109297)

Datum: 7 augustus 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109288

Klacht over gang van zaken na voorwaardelijke bevordering ongegrond. De school heeft zich aan de afspraken gehouden, begeleiding geboden en de leerling op goede gronden teruggeplaatst.

Datum: 5 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109148

Klacht over niet teruggeven schoolgeld kennelijk niet-ontvankelijk. Klacht moet verband houden met de kwaliteit van het onderwijs.

Datum: 4 augustus 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109352

Geschil over weigering toelating leerling van 10 jaar tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk en de school heeft met de moeder besproken welke andere scholen bereid zijn de leerling toe te laten.

Datum: 29 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109258

Klacht over onvoldoende ondersteuning en voornemen tot melding Veilig Thuis gegrond. De school had geen relatie mogen leggen tussen het bezwaar van de ouder tegen het aanvragen van een tlv en het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Datum: 29 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109093