Uitspraken

Resultaten

10 van 4138 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941

Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002047

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Datum: 17 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109688

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109649/109654)

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109629

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109629/109654)

Datum: 17 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109649

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 niet-ontvankelijk. (zie 109629/109649)

Datum: 14 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109654

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is toegelaten tot de school.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002344

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Klacht over het niet meewerken aan het vinden van een school voor vo ongegrond. Alleen in bijzondere gevallen kan er reden bestaan om van de basisschool een proactieve houding te verwachten in het proces van het vinden van een school voor vo.

Datum: 11 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109657

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773