Uitspraken

Resultaten

10 van 3718 resultaten weergegeven

Geschil verwijdering leerling; het verzoek is gegrond omdat ernstige gedragsproblemen niet zijn aangetoond en de school nog ondersteuningsmogelijkheden heeft.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108774

Beroep tegen weigering terug te komen op een eerder besluit kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108757

Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid ongegrond.

Datum: 18 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 108785

Een vso-school moet een leerling met uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht stage laten lopen als onderdeel van het onderwijs.

Datum: 17 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108541 - 19.08

Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet. De school hoeft vader niet te melden of de kinderen huiswerk maken als zij bij moeder zijn.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108725

Klacht over observatie van leerling. Voor collegiale consultatie is geen toestemming van de ouders nodig. School moet wel duidelijk met ouders communiceren over verschil tussen observatie en collegiale consultatie.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108730

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond. Een deskundigenverklaring moet zelfstandig de argumenten voor de tlv bevatten. Beslissing op bezwaar moet over de actuele situatie van de leerling gaan

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108742

Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk.

Datum: 10 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108706 -19.06

Beroep tegen schorsing als disciplinaire maatregel gegrond, omdat de werkgever de voornemenprocedure niet heeft gevolgd

Datum: 10 juli 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108476

Klacht over afhandeling incident en melding Veilig Thuis door de adjunct-directeur gegrond, omdat zij onzorgvuldig heeft gehandeld.

Datum: 10 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108722