Uitspraken

Resultaten

10 van 3611 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 25 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108553

Nalevingsgeschillen over rechtsgeldigheid (P)MR, ontbinding MR, MR-verkiezingen en vergoeding van kosten van de MR.

Datum: 25 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108585/108586 - 19.02

Klacht over onjuist beeld leerling in dossier bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring. De school hoeft het dossier niet aan te passen.

Datum: 21 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108486

Klacht over schooladvies vmbo-t met lwoo ongegrond: het schooladvies is redelijk en op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 19 februari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108406

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring vso cluster 4. Collectieve beoordeling van de tlv-aanvraag binnen een commissie van advies kan niet gelden als een deskundigenverklaring.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108582

Geschil over verwijdering leerling. De voorgenomen verwijdering is redelijk vanwege de ernst van het gedrag van de leerling.

Datum: 18 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108543

Klacht over niet willen meewerken aan een uitbestedingsconstructie voor het volgen van vavo-onderwijs van een leerling is gegrond.

Datum: 15 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108310

Klacht van mentor over de communicatie van de teamleider. Als een mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders en leerlingen, moet de school hier in beginsel naar handelen.

Datum: 13 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108404

Bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring is ongegrond.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108462

Klacht tegen rector over onheuse bejegening en niet serieus genomen worden, is niet aannemelijk geworden.

Datum: 12 februari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108498