Uitspraken

Resultaten

10 van 3566 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag, en over weigering rechtstreeks met hem te communiceren.

Datum: 6 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Klacht over een inschrijving leerling is gegrond. De school had moeten onderzoeken of de niet-samenwonende vader het eens was met de inschrijving.

Datum: 5 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108422

Geschil over verwijdering meerderjarige vso-leerling wegens het gedrag van haar ouders; verwijdering kan geen stand houden vanwege gebrek aan overleg met de leerling en gebrek aan motivering.

Datum: 5 december 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108466

Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van een aanmelding.

Datum: 3 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108491

Bezwaren vso-schoolbestuur tegen toelaatbaarheidsverklaringen bekostigingsniveau 1. Voor de bekostigingscategorie is de ondersteuningsbehoefte van de leerling doorslaggevend en blijft zijn pgb-budget buiten beschouwing.

Datum: 28 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108387 en 108388

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht. Excuses voor de bejegening kunnen niet worden afgedwongen.

Datum: 28 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108333

Beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 26 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108335

Als een schoolbestuur 1 dag na de termijn van 4 weken aan de LKC laat weten of het het advies van de LKC deelt, is dat niet klachtwaardig.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108484

Klacht is niet-ontvankelijk wegens overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108457

Klacht over gebruik time-out regeling en plaatsing op andere school. Als een time-out regeling is afgesproken, moet de leerling daar ook gebruik van kunnen maken.

Datum: 21 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108262