Uitspraken

Resultaten

10 van 3718 resultaten weergegeven

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108795

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108796

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108799

Klachten van ouders over maatregelen jegens leerlingen, wegens hun gedrag tijdens en rondom de examenstunt, ongegrond.

Datum: 9 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108798

Klacht over studievertraging gegrond. School had eerder haar zorgplicht moeten invullen in plaats van zes maanden na toelating geen onderwijs te verzorgen, omdat er geen plaats in de betrokken klas was.

Datum: 8 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108680

Verzoek over weigering toelating gegrond vanwege onvoldoende onderzoek. Termijnoverschrijding is verschoonbaar vanwege ontbreken van informatie over bezwaarmogelijkheid en indiening verzoek bij de Commissie.

Datum: 8 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108771

Geschil over verwijdering leerling. De veiligheidssituatie van de leerling is van invloed op het vinden van een andere passende school.

Datum: 4 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108743

Beroepen van twee werknemers tegen hun overplaatsing gegrond: de besluiten zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen en de feitelijke onderbouwing (conflictsituatie) ontbreekt.

Datum: 4 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108685 en 108687

Geschil over voorgenomen verwijdering. Een school mag van ouders medewerking verwachten bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 1 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108737

Klacht over passende begeleiding, communicatie over consequenties van een buitenschoolse interventie, het advies speciaal onderwijs en onvoldoende onderwijs tijdens thuiszitten.

Datum: 29 juni 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108698