Uitspraken

Resultaten

10 van 3611 resultaten weergegeven

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108527

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het verzoek is ongegrond omdat het opp nog niet aan alle vereisten voldoet, maar het overleg daarover nog gestart moet worden.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108509

Klacht over niet bevorderen leerling ongegrond. Het is niet gebleken dat het besluit onzorgvuldig is.

Datum: 24 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108411

Bezwaar tegen functie Beleidsondersteunend medewerker HRM (schaal 8). Bij twee kenmerken klopt de score niet, maar dit leidt niet tot indeling in een hogere schaal.

Datum: 23 januari 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108452

Geschil over verwijdering leerling vanwege zijn niveau. De beslissing is redelijk, omdat het besluit dat de leerling niet mocht doubleren in 4 havo zorgvuldig tot stand gekomen is.

Datum: 23 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108513

Geschil over verwijdering leerling. De school hoeft de bekostiging voor de leerling niet over te hevelen naar een particuliere school. De wet biedt daarvoor nog geen grondslag en er is een passend alternatief.

Datum: 22 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108504

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Ook de ouders moeten over het opp open en reëel overleg voeren.

Datum: 21 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108499

Nalevingsgeschil; als MR-leden weigeren af te treden, kan een bevoegd gezag niet de MR ontbinden en eigenmachtig MR-verkiezingen organiseren.

Datum: 21 januari 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108524 - 19.01

De indeling in de functie van medewerker service en beheer niveau 2 is juist.

Datum: 19 januari 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 108227

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is een arbeidsconflict en de verhoudingen zijn verder verslechterd. Het belang van de werkgever weegt zwaarder.

Datum: 17 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108451