Uitspraken

Resultaten

10 van 3684 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen waardering als Administratief medewerker (schaal 5) is ongegrond, omdat de context en inhoud van deze generieke functie voldoende in overeenstemming is met de werkzaamheden.

Datum: 10 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108569

Klacht over het niet erkennen en onvoldoende begeleiding van hoogbegaafdheid en de verwijdering van de leerling.

Datum: 10 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108271

De voorgenomen verwijdering is redelijk omdat de school naar vermogen de leerling ondersteuning heeft geboden, maar desondanks niet langer zijn veiligheid kan waarborgen.

Datum: 9 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108644

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so cluster 4 is gegrond; niet is vast te stellen dat dit type onderwijs is aangewezen; ook zijn de geraadpleegde deskundigen niet onpartijdig en objectief.

Datum: 9 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108669

Klacht over grensoverschrijdend handelen leerkracht is ongegrond. Klacht over pleinverbod ouder is niet-ontvankelijk omdat de rechter daar al over geoordeeld heeft.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108551

Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 108628

Beroep tegen berisping gegrond. De opmerkingen van de werknemer leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

Datum: 8 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108617

Klacht over veiligheid op school is ongegrond. De voorvallen overstijgen niet de dagelijkse praktijk in een gemiddelde kleuterklas en de school heeft daar adequaat op gereageerd.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108392

Klacht over onveilige schoolomgeving gegrond vanwege onvoldoende communicatie.

Datum: 8 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108584

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk omdat deze al is behandeld door een andere klachtencommissie; bezwaar tegen beslissing kennelijk niet-ontvankelijk is ongegrond.

Datum: 6 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108667