Uitspraken

Resultaten

10 van 3684 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping gegrond, omdat grensoverschrijdend gedrag van de werknemer niet vaststaat.

Datum: 3 mei 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108568

Klacht over onderwijskundige begeleiding en klachtbehandeling. Het bestuur had met zijn oordeel op de klacht moeten wachten tot ouders op het gespreksverslag hadden gereageerd.

Datum: 3 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108464

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. De school moet het ernstige gedrag dat tot verwijdering leidt concreet en aannemelijk maken.

Datum: 2 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108651

Klacht over onjuist eindadvies swv ongegrond en klacht over begeleiding deels gegrond omdat de leerling is verwijderd zonder dat een andere school was gevonde

Datum: 1 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108470

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet een tlv-besluit duidelijk toelichten.

Datum: 1 mei 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108653

De toelaatbaarheidsverklaring moet gebaseerd zijn op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en op het onderwijs- en zorgaanbod in de regio en niet op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband.

Datum: 1 mei 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108674

Verzoeken schorsing overplaatsing bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen: het is onvoldoende aannemelijk dat de overplaatsing het gevolg is van een conflictsituatie.

Datum: 30 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108686 en 108688

Beroep tegen een disciplinaire overplaatsing is niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 26 april 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108604

Geschil over toelating leerling met syndroom van Down. De school voor vso moet bij haar beslissing over toelating alle beschikbare informatie betrekken.

Datum: 24 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108642

Het beroep is niet-ontvankelijk vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 23 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108709