Uitspraken

Resultaten

10 van 3522 resultaten weergegeven

Beslissing op bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring.

Datum: 26 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108322

Klacht over bejegening door docent is ongegrond, omdat van onheuse bejegening niet is gebleken

Datum: 25 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Publicatienummer: 108170

Geschil over verwijdering leerling met Downsyndroom. Beroep op Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) en Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ) slaagt niet.

Datum: 25 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108234

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 20 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108282

Een school of schoolbestuur mag stukken die persoonsgegevens bevatten niet zomaar delen met derden.

Datum: 19 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108218

Klacht over onzorgvuldigheden van de school bij schoolexamens gegrond.

Datum: 17 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108207

Instemmingsgeschil samenvoeging klassen. Het betreft een wijziging van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; het besluit is nietig en mag niet uitgevoerd worden.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108261 - 18.08

Beroep tegen onthouding promotie. Het besluit de werknemer na een sollicitatieprocedure niet te benoemen in de (hogere) functie van schooldirecteur kan in stand blijven.

Datum: 16 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108178

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel en verlenging daarvan is gegrond, omdat de werknemer niet vooraf zijn zienswijze kon indienen

Datum: 16 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108216

Geschil over toelating leerling. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan haar onderzoeksplicht.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108241