Uitspraken

Resultaten

10 van 3522 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring sbo is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte leerling.

Datum: 13 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108231

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4 gegrond, omdat onderzoek wijst op cluster 2.

Datum: 11 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108213

Geschil over toelating leerling; de school heeft voldaan aan haar zorgplicht en onderzoeksplicht.

Datum: 5 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108220

Geschil over verwijdering twee leerlingen. School en ouders hebben geen vertrouwen meer in elkaar. Het verwijderingsbesluit is redelijk.

Datum: 4 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108219

Geschil over voorgenomen verwijdering. School heeft vanwege de veiligheid kunnen besluiten tot verwijdering van de leerling.

Datum: 4 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108217

Klacht over schooladvies is gegrond, omdat het schooladvies onzorgvuldig tot stand is gekomen. Maar dat de hoogte van het schooladvies evident onjuist is, is niet gezegd.

Datum: 3 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108191

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief wordt begrensd door de kaders van het schoolondersteuningsprofiel.

Datum: 29 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108203

De berisping houdt geen stand, omdat niet vaststaat dat de werknemer de geheimhoudingsplicht heeft geschonden.

Datum: 28 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108160

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school op dit moment niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ouders niet meewerken aan het beschikbare observatiearrangement.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108209

Beroep tegen onthouden promotie ongegrond, omdat er geen aanspraak op een benoeming in een LD-functie is.

Datum: 25 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108067