Uitspraken

Resultaten

10 van 3684 resultaten weergegeven

Geschil over toelating leerling. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten.

Datum: 23 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108622

Klacht over terugplaatsing leerling gegrond. Ook heeft de school niet aan de informatieverplichting voldaan en de leerling en zijn ouders niet zorgvuldig begeleid.

Datum: 17 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108559

Beroep tegen overplaatsing ongegrond; de werkgever heeft de procedure voor overplaatsing naar een serviceorganisatie juist gevolgd en voldoende overleg met de werknemer gevoerd.

Datum: 15 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108570

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; de inhoud van de e-mailwisseling tussen de docent en een minderjarige leerlinge was voldoende reden om een onderzoek in te stellen.

Datum: 11 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108633

Klacht over onderwijskundige begeleiding, communicatie en klachtbehandeling. Als alle benodigde ondersteuning voor een leerling met leerproblemen onder de basisondersteuning valt, mag van school verwacht worden dat zij in overleg met de ouders een handeli

Datum: 10 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108573

Geschil over verwijdering. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van verwijdering of van een voornemen daartoe.

Datum: 9 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108616

Klacht over einde aanbod vmbo-t gegrond. School had ouders beter moeten begeleiden in het vinden van een andere school.

Datum: 9 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108575

Geschil over verwijdering leerling met syndroom van Down. Het VRPH-verdrag en de gelijkebehandelingswetgeving doen er niet aan af dat grenzen van begeleiding bereikt kunnen zijn en de verwijderingsbeslissing redelijk is.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108603

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat er onvoldoende grond voor de schorsing was.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108550

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so. Als het samenwerkingsverband de tekortkomingen herstelt, kan het besluit gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling gehandhaafd blijven.

Datum: 2 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108581