Uitspraken

Resultaten

10 van 3611 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Als een leerplichtige leerling van school af moet maar de ouders hem niet inschrijven op een andere school, moet het schoolbestuur een verwijderingsbeslissing nemen.

Datum: 12 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108469

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht tegen mentor over niet informeren van ouders, dat hun zoon zijn opdrachten niet op tijd inleverde, is ongegrond. De leerling had ook zijn eigen verantwoordelijkheid.

Datum: 10 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108418

Geschil over verwijdering leerling met visuele beperking. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 7 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108448

Klacht over behandelen leerlingen gedeeltelijk gegrond. Het door een leerkracht gebruikte instrument ter bespreking van gedrag was pedagogisch niet verantwoord.

Datum: 7 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108389

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag is ongegrond, omdat dit niet in het belang van het kind is.

Datum: 6 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Geschil over verwijdering meerderjarige vso-leerling wegens het gedrag van haar ouders; verwijdering kan geen stand houden vanwege gebrek aan overleg met de leerling en gebrek aan motivering.

Datum: 5 december 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108466

Klacht over een inschrijving leerling is gegrond. De school had moeten onderzoeken of de niet-samenwonende vader met ouderlijk gezag het eens was met de inschrijving.

Datum: 5 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108422

Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van een aanmelding.

Datum: 3 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108491

Bezwaren vso-schoolbestuur tegen toelaatbaarheidsverklaringen bekostigingsniveau 1. Voor de bekostigingscategorie is de ondersteuningsbehoefte van de leerling doorslaggevend en blijft zijn pgb-budget buiten beschouwing.

Datum: 28 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108387 en 108388