Uitspraken

Resultaten

10 van 3782 resultaten weergegeven

Verzoek over het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 20 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108928

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat de school niet langer passend onderwijs kan bieden en een passende school beschikbaar is.

Datum: 19 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108843

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

Instemmingsgeschil over fusie school. Zwaarwegende omstandigheden rechtvaardigen het te nemen besluit tot fusie.

Datum: 12 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108811 - 19.10

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 11 september 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108900

Klacht over lesrooster en achterstand. School heeft adequate maatregelen genomen om lesrooster aan te passen en achterstand in te lopen.

Datum: 10 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108765

Klacht over het inschakelen van de wijkagent ongegrond. De wijkagent heeft op eigen initiatief een bezoek aan klaagster gebracht.

Datum: 10 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108691

Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie te verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Datum: 4 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108772