Uitspraken

Resultaten

10 van 3522 resultaten weergegeven

Beroep tegen twee berispingen gegrond. De eerste grond (afwezig op ouderavond) is niet ernstig genoeg en kan ook geen tweede keer opgevoerd worden; de andere grond (zonder reden afwezig bij surveillance) is feitelijk onjuist.

Datum: 22 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108164/108194

Klacht over afhandeling aanmelding leerling

Datum: 18 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 108106

Beroep tegen berisping gegrond, omdat er geen sprake is van plichtsverzuim maar van functioneringsproblemen.

Datum: 14 juni 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 107969

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. De deskundige die over de tlv advies uitbrengt aan het swv, mag niet betrokken geweest zijn bij de aanvraag van de tlv.

Datum: 13 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108184

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 12 juni 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108161

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de school handelingsverlegen is geworden.

Datum: 11 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108180

Klacht over toegangsverbod voor een ouder. Het opleggen van een toegangsverbod moet zorgvuldig gebeuren.

Datum: 11 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108037

Het bezwaar tegen handhaving in de functie Docent LB is ongegrond, omdat de werkzaamheden passen binnen deze functie.

Datum: 6 juni 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108103

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht is onvoldoende vast komen te staan

Datum: 4 juni 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108159

Geschil over verwijdering leerling. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, heeft voldoende begeleiding geboden en onderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108151