Uitspraken

Resultaten

10 van 4049 resultaten weergegeven

Nalevingsgeschil over verkiezing van leden van de medezeggenschapsraad. Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de wet geen ruimte biedt voor niet verkozen leden van de MR om een geschil in te dienen.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109468

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109380

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv so). Inhoudelijke beoordeling door de Commissie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van een integratief kindbeeld en de beoordeling van de tlv-aanvraag door het samenwerkingsverband.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109381

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De regie bij de school ontbreekt, er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het gedrag van de leerling en een ontwikkelingsperspectief (opp) ontbreekt.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109324

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school is op dit moment niet de passende school die de vereiste ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 8 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109342

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 6 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is niet tijdig een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen en het is onvoldoende duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Datum: 6 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109401

Klacht over ongewenst gedrag kennelijk ongegrond. De student heeft geen enkele concrete gedraging genoemd waaruit het ongewenst gedrag zou bestaan.

Datum: 5 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109403

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 5 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421