Uitspraken

Resultaten

10 van 121 resultaten weergegeven

Ontbreken van overleg over groeidocument is niet altijd klachtwaardig.

Datum: 5 juli 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107207

Langdurig en ongeoorloofd verzuim kan reden tot zorg en het doen van een melding bij Veilig Thuis zijn.

Datum: 21 juni 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107140

Door op een overdrachtsformulier voor de nieuwe school 'contact met politie' aan te kruisen, is onzorgvuldig gehandeld.

Datum: 20 april 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107071

Sanctie bij pesten pas nodig indien daaraan voorafgaande maatregelen uit het pestprotocol geen resultaat hebben. Op een hoogbegaafdenafdeling kan individueel ook lesstof op havo-niveau aangeboden worden.

Datum: 25 februari 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106964

Een klager moet zijn klacht met concrete feiten en omstandigheden onderbouwen.

Datum: 16 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106916

Het oplopen van een verwonding op school wil nog niet te zeggen dat er sprake was van een voor de leerling onveilige schoolomgeving.

Datum: 5 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106900

Van elkaar losstaande incidenten rond een leerling kunnen in dit geval niet als pesten worden gezien; de school heeft adequaat gereageerd op signalen van de ouders.

Datum: 4 november 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106871

De school die conform het pestprotocol een aantal maatregelen tegen pesten heeft genomen, waarbij het pestgedrag binnen enkele maanden niet meer plaatsvond, heeft professioneel en adequaat gehandeld.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106653

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Het opleggen van een schoolverbod en het onder dreiging van een verwijderingsprocedure laten tekenen van een overeenkomst over omgangsvormen zijn te zware maatregelen. Directeur heeft voldoende zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106760