Uitspraken

Resultaten

10 van 124 resultaten weergegeven

De school die conform het pestprotocol een aantal maatregelen tegen pesten heeft genomen, waarbij het pestgedrag binnen enkele maanden niet meer plaatsvond, heeft professioneel en adequaat gehandeld.

Datum: 27 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106653

De school had meer proactief moeten reageren na een melding dat de leerling werd gepest en buitengesloten.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106811

Het opleggen van een schoolverbod en het onder dreiging van een verwijderingsprocedure laten tekenen van een overeenkomst over omgangsvormen zijn te zware maatregelen. Directeur heeft voldoende zorg gedragen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 7 oktober 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106760

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 2 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325

Klacht over pesten en informatieverstrekking aan andere scholen; PO

Datum: 18 september 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106093