Uitspraken

Resultaten

10 van 121 resultaten weergegeven

Bij mogelijk pesten moet een school het pestprotocol toepassen.

Datum: 26 augustus 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106767

School en bestuur hebben niet gezorgd voor een veilige schoolomgeving, door niet tijdig en adequaat te reageren op signalen en klachten over pestgedrag. Niet tonen van medeleven en verstrekken van informatie aan nieuwe school is niet klachtwaardig.

Datum: 23 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106704

Als een ouder vaak klaagt moet de school daar adequaat mee omgaan. De school dient er voor te zorgen dat schoolfoto's via internet alleen door de leerling en zijn ouders zijn in te zien.

Datum: 10 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106601

Directeur treedt niet de-escalerend op en bestuur handelt niet zorgvuldig bij verwijdering leerling.

Datum: 2 juni 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106652

De school heeft niet goed met ouders over hun kind gecommuniceerd en zonder voldoende reden een AMK-melding gedaan.

Datum: 18 maart 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106543

Klacht over onveilige schoolomgeving voor kleuter, en intimidatie door directeur; PO

Datum: 28 oktober 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106325

Klacht over pesten en informatieverstrekking aan andere scholen; PO

Datum: 18 september 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106093

Klacht over verwijdering, te laat geïnformeerd worden; VO

Datum: 12 september 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106392

Klacht over pestgedrag leerkracht, begeleiding leerling en klachtafhandeling: PO

Datum: 4 juni 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106103

Klacht over onveiligheid, communicatie en huiswerkbegeleiding tijdens schorsing; VO

Datum: 23 april 2014
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 106098