Uitspraken

Resultaten

10 van 124 resultaten weergegeven

Klacht over veilige schoolomgeving, communicatie, klachtafhandeling; PO

Datum: 5 juni 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105629

Klacht over vastpakken leerling en niet adequaat optreden tegen pesten; VSO

Datum: 20 maart 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105654

Klacht over klachtafhandeling door directeur en bevoegd gezag; PO

Datum: 11 februari 2013
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 105380

Klacht over pesten, onprofessioneel gedrag en onvoldoende begeleiding; VO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105515

Klacht over niet-adequate aanpak van pesten; VO

Datum: 3 oktober 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105512

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten; PO

Datum: 4 juni 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105330

Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105307

Klacht over onveilige schoolomgeving en communicatie; PO

Datum: 10 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105296

Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

Datum: 27 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105106

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034