Uitspraken

Resultaten

10 van 121 resultaten weergegeven

Klacht over pesten, onprofessioneel gedrag en onvoldoende begeleiding; VO

Datum: 17 december 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105515

Klacht over niet-adequate aanpak van pesten; VO

Datum: 3 oktober 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105512

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten; PO

Datum: 4 juni 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105330

Klacht over onveilig schoolklimaat, niet optreden tegen pesten; PO

Datum: 16 mei 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105307

Klacht over onveilige schoolomgeving en communicatie; PO

Datum: 10 april 2012
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105296

Klacht over begeleiding, onveilige schoolomgeving, leerlingdossier en communicatie; PO

Datum: 27 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105106

Klacht ouders over gebrekkige begeleiding en zonder overleg verstrekken van signalen over thuissituatie aan derden; VO

Datum: 12 oktober 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 105034

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over niet bieden van een veilige leeromgeving; PO

Datum: 22 augustus 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104970

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910