Uitspraken

Resultaten

10 van 121 resultaten weergegeven

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 9 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834

Klacht over pesten en niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 7 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104763

Klacht over onveilige schoolomgeving wegens pesten en gebrekkig toezicht op het schoolplein; VO

Datum: 6 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104570

Klacht over pesten; VO

Datum: 4 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104603

Klacht over pesten en een onveilig schoolklimaat; VO

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104463

Klacht over niet serieus nemen van pestprobleem en het niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 18 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104451

Klacht over (aanpak) pesten; PO

Datum: 13 januari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104342

Klacht over onveilig schoolklimaat; PO

Datum: 17 november 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104269

Klacht over pestgedrag medeleerlingen; BVE

Datum: 20 mei 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104020

Klacht over (niet optreden tegen) pesten, alsmede over de gang van zaken rond de verwijdering van school en informatieverstrekking aan de nieuwe school; PO

Datum: 18 februari 2009
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104060