Uitspraken

Resultaten

10 van 124 resultaten weergegeven

Klacht over pesten, over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming en ex-partner en over melding ongeoorloofd schoolverzuim; PO

Datum: 12 september 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104962

Klacht over niet bieden van een veilige leeromgeving; PO

Datum: 22 augustus 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104970

Klachten over optreden tegen pesten en afhandelen klacht hierover; VO

Datum: 25 mei 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104910

Klacht over optreden tegen pesten, onderwijskundige begeleiding en klachtafhandeling; PO

Datum: 9 maart 2011
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104834

Klacht over pesten en niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 7 december 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104763

Klacht over onveilige schoolomgeving wegens pesten en gebrekkig toezicht op het schoolplein; VO

Datum: 6 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104570

Klacht over pesten; VO

Datum: 4 oktober 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104603

Klacht over pesten en een onveilig schoolklimaat; VO

Datum: 29 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104463

Klacht over niet serieus nemen van pestprobleem en het niet nakomen van afspraken; PO

Datum: 18 maart 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104451

Klacht over (aanpak) pesten; PO

Datum: 13 januari 2010
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 104342