Uitspraken

Resultaten

10 van 3731 resultaten weergegeven

Klacht tegen samenwerkingsverband over onvoldoende dekkend onderwijsaanbod ongegrond, omdat gebrek aan dekkend aanbod nog niet gebleken is.

Datum: 27 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108544

Klacht dat leerkracht niet met ouders in gesprek wil is gegrond. De schriftelijke waarschuwing aan vader is niet conform de procedure opgelegd en niet duidelijk is hoe hij in bezwaar kon tegen de opgelegde maatregel.

Datum: 26 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108510

Geschil over verwijdering leerling. Verwijdering kan alleen als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en er voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 22 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108587

Klacht over onheuse bejegening. Een docent moet kunnen ingrijpen als sprake is van een chaotische situatie in de klas. Als een leerling een andere leerling met de dood bedreigt, kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen.

Datum: 22 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108561

Klacht personeelslid kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de klacht al is behandeld door een andere klachtencommissie.

Datum: 21 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108640

De directeur handelde zorgvuldig in een geval waarin gescheiden ouders een conflict hadden over het ophalen van hun dochter door de vader. Wel had de directeur aan de moeder een terugkoppeling moeten geven.

Datum: 18 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108463

Klacht over veilig schoolklimaat. School heeft signalen over pesten voldoende serieus behandeld. Straffen van de pester sluit niet aan op methodes van De Vreedzame School.

Datum: 13 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108485

Klacht over teveel studiedagen en mismanagement. School mocht de dag na Hemelvaart als studiedag aanwijzen.

Datum: 12 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108500

Geschil over verwijdering. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als planmatig onderzoek is gedaan naar zijn ondersteuningsbehoefte en voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 11 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108578

Beroep tegen overplaatsing gegrond omdat, de werkgever verzuimd heeft te vermelden welke cao-grond de basis is voor de overplaatsing.

Datum: 8 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108563