Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Klacht over begeleiding van leerling gegrond. De school heeft onvoldoende regie gevoerd.

Datum: 15 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109233

Klacht over plaatsing van een leerling in een combinatiegroep. De school moet kunnen motiveren hoe de belangen van de leerling in de heroverweging zijn gewogen.

Datum: 15 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109451

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven.

Datum: 14 december 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109488

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft de begeleiding van de leerling te weinig cyclisch vormgegeven.

Datum: 14 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109493

Bezwaar tegen functiewaardering als leerlingbegeleider A, schaal 9.

Datum: 11 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109295

Klacht over kwaliteit van onderwijs en beëindigen opleiding piloot. De opleiding heeft bij de beëindiging van de opleiding niet het eigen beleid gevolgd.

Datum: 9 december 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109263

Klacht over begeleiding, bejegening, schorsing en communicatie. De schorsing is onzorgvuldig en de school had beter moeten communiceren.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109363

Klacht over onveilige werkomgeving en niet optreden tegen pesten niet-ontvankelijk vanwege verjaring.

Datum: 7 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109399

De handhaving van de indeling in de functie van Docent 11 is juist.

Datum: 7 december 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109294

Klacht over zorgplicht en behandeling leerlingen, veilige schoolomgeving en melding Veilig Thuis ongegrond. De school heeft twee scholen bereid gevonden de leerlingen te plaatsen.

Datum: 7 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109248