Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een conflictsituatie waarbij overplaatsing noodzakelijk is om tot werkbare verhoudingen te komen.

Datum: 4 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109409

Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen juiste belangenafweging gemaakt.

Datum: 4 december 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109461

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuning van de leerling.

Datum: 3 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109486

Klacht over begeleiding en communicatie. De school heeft onvoldoende gecommuniceerd over de toegenomen zorgen over het gedrag van de leerling en over de tlv-aanvraag.

Datum: 2 december 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109311

Klacht gegrond over te weinig onderwijs in de periode tijdens de coronacrisis dat de scholen voor 50% van de onderwijstijd onderwijs op school moesten verzorgen. De school heeft geen zwaarwegende redenen gegeven waarom er geen 50% onderwijs werd verzorgd.

Datum: 30 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109279

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet langer bieden.

Datum: 27 november 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109454

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven

Datum: 27 november 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109448

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) voor de duur van één jaar. De tlv kan in stand blijven.

Datum: 27 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109456

Klacht over het niet meer verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag ongegrond. Het belang van de leerling verzet zich tegen het verstrekken van informatie.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109181

Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken.

Datum: 25 november 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109358