Uitspraken

Resultaten

10 van 3926 resultaten weergegeven

Klacht over behandeling en begeleiding leerling gegrond. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft, moet de school duidelijke afspraken over de begeleiding maken of een groeidocument opstellen.

Datum: 26 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108849

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband moet bij de heroverweging van het besluit het recent uitgevoerd onderzoek betrekken.

Datum: 25 november 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108945

Bezwaar tegen waardering als managementassistent (schaal 7) gegrond omdat de functiebeschrijving niet voldoende aansluit op de verrichte werkzaamheden.

Datum: 21 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108886

Klacht over verstrekken van informatie aan Veilig Thuis ongegrond. De school hoefde geen toestemming aan de vader te vragen om informatie aan Veilig Thuis te verstrekken.

Datum: 20 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108555

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De resultaten van de leerling waren onvoldoende en de school is de gemaakte afspraken over begeleiding nagekomen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108875

Advies- en nalevingsgeschil over begroting niet-ontvankelijk. De MR heeft geen adviesrecht. Nalevingsverzoek over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige deels toegewezen.

Datum: 19 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108866

Nalevingsverzoek van de OGMR over de bindende voordracht voor benoeming van twee leden Raad van Toezicht is afgewezen.

Datum: 15 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108828

Beroep tegen overplaatsing niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 14 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108759

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en de werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 13 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108845

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht besluiten om de leerling niet naar 4 vwo te bevorderen.

Datum: 13 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108869