Uitspraken

Resultaten

10 van 4143 resultaten weergegeven

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan de zeer intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om weer aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet bieden.

Datum: 19 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109357

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109416

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109329

Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken.

Datum: 14 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109270

Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen.

Datum: 13 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109211

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109462

Nalevingsgeschil over verkiezing van leden van de medezeggenschapsraad. Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de wet geen ruimte biedt voor niet verkozen leden van de MR om een geschil in te dienen.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109468

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109380

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv so). Inhoudelijke beoordeling door de Commissie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van een integratief kindbeeld en de beoordeling van de tlv-aanvraag door het samenwerkingsverband.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109381