Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Klacht over later starten van vierjarige leerlingen vanwege coronamaatregelen ongegrond. De beslissing van de school was begrijpelijk en ook verdedigbaar.

Datum: 30 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109278

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 29 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109447

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 28 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 109326

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond, want het opp is niet tijdig opgesteld en voldoet niet aan de wettelijke eisen.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109423

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat zij twee keer is blijven zitten.

Datum: 22 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109428

Klacht over weigering gebruik telraam bij toets ongegrond. Het gebruik van een telraam kan afbreuk doen aan het toetsen van de vaardigheden van de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109271

Klacht over de veiligheid in de klas, de kwaliteit van het onderwijs en de communicatie hierover ongegrond.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109257

Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Datum: 21 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109172

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan de zeer intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om weer aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet bieden.

Datum: 19 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109357

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109329