Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het bezwaar is niet-ontvankelijk, omdat procedureel belang ontbreekt.

Datum: 16 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109416

Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken.

Datum: 14 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109270

Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen.

Datum: 13 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109211

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109462

Nalevingsgeschil over verkiezing van leden van de medezeggenschapsraad. Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk, omdat de wet geen ruimte biedt voor niet verkozen leden van de MR om een geschil in te dienen.

Datum: 12 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109468

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De regie bij de school ontbreekt, er is onvoldoende onderzoek gedaan naar het gedrag van de leerling en een ontwikkelingsperspectief (opp) ontbreekt.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109324

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109380

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv so). Inhoudelijke beoordeling door de Commissie is niet mogelijk vanwege het ontbreken van een integratief kindbeeld en de beoordeling van de tlv-aanvraag door het samenwerkingsverband.

Datum: 9 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109381

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school is op dit moment niet de passende school die de vereiste ondersteuning aan de leerling kan bieden.

Datum: 8 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109342

Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond.

Datum: 6 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109337