Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is niet tijdig een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld dat voldoet aan de wettelijke eisen en het is onvoldoende duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Datum: 6 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109401

Klacht over ongewenst gedrag kennelijk ongegrond. De student heeft geen enkele concrete gedraging genoemd waaruit het ongewenst gedrag zou bestaan.

Datum: 5 oktober 2020
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109403

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 5 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109400

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109421

Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 109202

Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat.

Datum: 2 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109117

Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina's aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders.

Datum: 1 oktober 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109236

Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal basisonderwijs. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 30 september 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109406

Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. Het verwijderingsbesluit is zowel op inhoud als op formele gronden juist.

Datum: 30 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109393

Klacht over het besluit tot wijziging schooltijden ongegrond. De school had wel een ruimere invoeringstermijn moeten hanteren.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109314