Uitspraken

Resultaten

10 van 3950 resultaten weergegeven

Nalevingsverzoek van de OGMR over de bindende voordracht voor benoeming van twee leden Raad van Toezicht is afgewezen.

Datum: 15 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108828

Beroep tegen overplaatsing niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 14 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108759

Beroep tegen 'waarschuwing' ontvankelijk en gegrond. De waarschuwing is aan te merken als een disciplinaire maatregel en de werkgever heeft de verweerprocedure niet gevolgd.

Datum: 13 november 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108845

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht besluiten om de leerling niet naar 4 vwo te bevorderen.

Datum: 13 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108869

Klacht over beschuldiging van intimidatie ongegrond. De school heeft mogen zeggen dat medewerkers zich geïntimideerd voelden.

Datum: 12 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108693

Klacht over de toekenning van een lichter ondersteuningsarrangement is ongegrond. De Commissie toetst de toekenning terughoudend omdat de Commissie van Onderzoek daarvoor bij uitstek deskundig is.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108894

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108806

Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

Datum: 6 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108934

Beroep tegen waarschuwing is niet-ontvankelijk, omdat de waarschuwing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 6 november 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108844

Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Datum: 5 november 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108926