Uitspraken

Resultaten

10 van 4160 resultaten weergegeven

Klacht over waarborgen veiligheid ongegrond. De school is wel in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten en is bepaalde afspraken niet nagekomen.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109136

Klacht over onrechtmatige informatieverstrekking ongegrond. Er kan niet worden vastgesteld dat de leerkracht vertrouwelijke informatie met derden heeft gedeeld.

Datum: 29 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109289

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven, omdat de deskundigenverklaringen niet dragend voor het besluit zijn.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109336

Klachten over incident, veiligheid, schorsing en leerlingdossier. De schorsing was onzorgvuldig en het leerlingdossier is onvolledig.

Datum: 28 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109244

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. School voor praktijkonderwijs moet bij een aanmelding een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109390

Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren.

Datum: 25 september 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109387

Klacht over groepsindeling ongegrond. De school heeft het groepsbelang en het belang van de leerling kenbaar gewogen.

Datum: 25 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109384

Klacht over groepsindeling ongegrond. De school heeft een zorgvuldige procedure gevolgd bij het samenvoegen van de groepen.

Datum: 24 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109411

Klacht over schooladvies, schorsing en vinden middelbare school kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 23 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109422

Klacht over onder andere fysiek ingrijpen door een leerkracht gegrond. Over de afhandeling van een incident moet een school duidelijk met ouders communiceren.

Datum: 22 september 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109224