Uitspraken

Resultaten

10 van 3950 resultaten weergegeven

Klacht over informatieverstrekking door ib'er aan Veilig Thuis ongegrond. Bij het verstrekken van de informatie is zorgvuldig gehandeld.

Datum: 30 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108780

Klacht over toegangsverbod. Het toegangsverbod voor onbepaalde tijd vraagt om een nadere motivering.

Datum: 29 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108788

Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108954

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 28 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108943

Geschil over weigering toelating. Een reguliere school moet onderzoeken of zij de leerling de nodige extra ondersteuning kan bieden.

Datum: 25 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108913

Vijf bezwaren tegen waardering als medewerker mediatheek (schaal 4) ongegrond; het aangepaste scoreprofiel leidt ook tot indeling in schaal 4.

Datum: 25 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108775/108879/108880/108881/108882

Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108477 in een instemmingsgeschil tussen de PMR en het bevoegd gezag over de benoeming van een hoofdconciërge.

Datum: 24 oktober 2019
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Geschil over verwijdering leerling met astma. Verzoek gegrond: de doeltreffende maatregelen die de school moest nemen, zijn geen onevenredige belasting.

Datum: 23 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108911

Klacht over informatie aan nieuwe school gegrond: de overdrachtsinformatie bevat fouten en onverwachts het advies af te stromen naar vmbo-kader.

Datum: 23 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108763

Klacht over niet bevorderen en begeleiding. De school had, nadat effect ingezette ondersteuning uitbleef, verder moeten onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Datum: 22 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108853