Uitspraken

Resultaten

10 van 3657 resultaten weergegeven

Verzoeken schorsing overplaatsing bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen: het is onvoldoende aannemelijk dat de overplaatsing het gevolg is van een conflictsituatie.

Datum: 30 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108686 en 108688

Beroep tegen een disciplinaire overplaatsing is niet-ontvankelijk omdat de overplaatsing geen disciplinair karakter heeft.

Datum: 26 april 2019
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108604

Geschil over toelating leerling met syndroom van Down. De school voor vso moet bij haar beslissing over toelating alle beschikbare informatie betrekken.

Datum: 24 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108642

Het beroep is niet-ontvankelijk vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 23 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108709

Geschil over toelating leerling. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten.

Datum: 23 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108622

Beroep tegen overplaatsing ongegrond; de werkgever heeft de procedure voor overplaatsing naar een serviceorganisatie juist gevolgd en voldoende overleg met de werknemer gevoerd.

Datum: 15 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108570

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; de inhoud van de e-mailwisseling tussen de docent en een minderjarige leerlinge was voldoende reden om een onderzoek in te stellen.

Datum: 11 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108633

Geschil over verwijdering. Het verzoek is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van verwijdering of van een voornemen daartoe.

Datum: 9 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108616

Geschil over verwijdering leerling met syndroom van Down. Het VRPH-verdrag en de gelijkebehandelingswetgeving doen er niet aan af dat grenzen van begeleiding bereikt kunnen zijn en de verwijderingsbeslissing redelijk is.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108603

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond, omdat er onvoldoende grond voor de schorsing was.

Datum: 8 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108550