Uitspraken

Resultaten

10 van 3657 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so. Als het samenwerkingsverband de tekortkomingen herstelt, kan het besluit gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling gehandhaafd blijven.

Datum: 2 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108581

Geschil over verwijdering leerling met extra ondersteuningsbehoefte. Pas als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling, kan verwijdering plaatsvinden. De school moet daarin de regie nemen.

Datum: 2 april 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108597

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs cluster 4 is ongegrond. Het samenwerkingsverband moet zijn advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren in zijn besluit op het bezwaar.

Datum: 28 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108605

Geschil over verwijdering leerling. Verwijdering kan alleen als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en er voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 22 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108587

Klacht over teveel studiedagen en mismanagement. School mocht de dag na Hemelvaart als studiedag aanwijzen.

Datum: 12 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108500

Geschil over verwijdering. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan pas verwijderd worden als planmatig onderzoek is gedaan naar zijn ondersteuningsbehoefte en voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren.

Datum: 11 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108578

Beroep tegen overplaatsing gegrond omdat, de werkgever verzuimd heeft te vermelden welke cao-grond de basis is voor de overplaatsing.

Datum: 8 maart 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108563

Beroep tegen onthouding promotie gegrond, omdat de werkgever de procedure niet correct heeft gevolgd.

Datum: 8 maart 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108508

Het beleid van het samenwerkingsverband, dat een tlv-aanvraag alleen is toegestaan als ouders daarmee instemmen, is in strijd met de wet.

Datum: 6 maart 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108560

Klacht over pesten is kennelijk niet-ontvankeijk omdat de klacht te laat is ingediend.

Datum: 5 maart 2019
Sector: speciaalvo
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108620