Uitspraken

Resultaten

10 van 4122 resultaten weergegeven

Vier bezwaren tegen toekennen functie Technisch onderwijsassistent B (schaal 7) gegrond omdat de functiebeschrijving en -waardering onvoldoende aansluit op de verrichte werkzaamheden.

Datum: 11 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109470

Adviesgeschil over opheffing school. Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 109550

Klacht over begeleiding leerlingen tijdens de coronacrisis deels gegrond. Een school moet het afstandsonderwijs afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109372

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoeken ongegrond. De school heeft in dit geval in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling een maatwerktraject aan te bieden.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109585

Klacht over het besluit dat de leerling naar een andere school moet en klacht over negatieve informatie over de moeder in e-mails. De school had er goed aan gedaan om duidelijk te maken dat het een zienswijze op de samenwerking met de moeder betrof.

Datum: 10 februari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109434

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van voldoende deugdelijk onderbouwde deskundigenverklaringen van daartoe bevoegde deskundigen.

Datum: 8 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109583

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109595

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 5 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109658

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft volgens de regels van passend onderwijs gehandeld.

Datum: 29 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109572

Zeven bezwaren tegen waardering als Managementondersteuner B (schaal 6) gegrond. De werkgever heeft onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in werkzaamheden tussen bezwaarden.

Datum: 29 januari 2021
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109020