Uitspraken

Resultaten

10 van 3754 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering leerling van een cluster 2-school. De beslissing is redelijk, omdat de school niet langer passende begeleiding kan bieden.

Datum: 31 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108797

Geschil over verwijdering leerling wegens wangedrag ouders. De omstandigheden zijn onvoldoende ernstig om de leerling te verwijderen.

Datum: 26 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108814

Voorgenomen verwijdering wegens onvoldoende resultaten is in lijn met het overgangsbeleid; er is geen ontwikkelingsperspectief vereist.

Datum: 22 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108751

Geschil verwijdering leerling; het verzoek is gegrond omdat ernstige gedragsproblemen niet zijn aangetoond en de school nog ondersteuningsmogelijkheden heeft.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108774

Beroep tegen weigering terug te komen op een eerder besluit kennelijk niet-ontvankelijk.

Datum: 19 juli 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108757

Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid ongegrond.

Datum: 18 juli 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS)
Publicatienummer: 108785

Een vso-school moet een leerling met uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht stage laten lopen als onderdeel van het onderwijs.

Datum: 17 juli 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108541 - 19.08

Klacht over melding Veilig Thuis en communicatie over het maken van huiswerk. De school moet gesprek met ouder(s) voeren voordat zij een melding doet. De school hoeft vader niet te melden of de kinderen huiswerk maken als zij bij moeder zijn.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108725

Klacht over observatie van leerling. Voor collegiale consultatie is geen toestemming van de ouders nodig. School moet wel duidelijk met ouders communiceren over verschil tussen observatie en collegiale consultatie.

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108730

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond. Een deskundigenverklaring moet zelfstandig de argumenten voor de tlv bevatten. Beslissing op bezwaar moet over de actuele situatie van de leerling gaan

Datum: 16 juli 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108742