Uitspraken

Resultaten

10 van 3612 resultaten weergegeven

Het bevoegd gezag krijgt toestemming om het besluit tot regeling van de gevolgen van de sluiting van de school te nemen. Verzoek van de OMR tot vergoeding van de kosten wordt afgewezen voor wat betreft het instemmingsgeschil.

Datum: 14 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108365 - 18.10

Geschil over verwijdering leerling niet-ontvankelijk omdat de verwijzingsbrief geen voornemen tot verwijdering is.

Datum: 12 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108468

Geschil over verwijdering. Als een leerplichtige leerling van school af moet maar de ouders hem niet inschrijven op een andere school, moet het schoolbestuur een verwijderingsbeslissing nemen.

Datum: 12 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108469

Klacht over didactisch handelen, melding Veilig Thuis en klachtbehandeling. Ook bij een omvangrijke klacht moet het schoolbestuur op hoofdlijnen alle klachtonderdelen behandelen.

Datum: 11 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108412

Klacht tegen mentor over niet informeren van ouders, dat hun zoon zijn opdrachten niet op tijd inleverde, is ongegrond. De leerling had ook zijn eigen verantwoordelijkheid.

Datum: 10 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108418

Geschil over verwijdering leerling met visuele beperking. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 7 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108448

Klacht over behandelen leerlingen gedeeltelijk gegrond. Het door een leerkracht gebruikte instrument ter bespreking van gedrag was pedagogisch niet verantwoord.

Datum: 7 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108389

Klacht over behandelen leerlingen gedeeltelijk gegrond. Het door een leerkracht gebruikte instrument ter bespreking van gedrag was pedagogisch niet verantwoord.

Datum: 7 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108389

Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag is ongegrond, omdat dit niet in het belang van het kind is.

Datum: 6 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108408

Geschil over verwijdering meerderjarige vso-leerling wegens het gedrag van haar ouders; verwijdering kan geen stand houden vanwege gebrek aan overleg met de leerling en gebrek aan motivering.

Datum: 5 december 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108466