Uitspraken

Resultaten

10 van 4122 resultaten weergegeven

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Omdat hoogbegaafdenonderwijs in de basisondersteuning zit, hoeft voor de hoogbegaafde leerling geen opp opgesteld te worden.

Datum: 20 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109590

Bezwaar tegen de functie directeur schaal D12 ongegrond.

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109413

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109519)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109518

Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op. (zie ook 109518)

Datum: 14 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109519

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer niet te bevorderen naar een LD-functie.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109431

Klacht over begeleiding van leerling kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 13 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109517

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en er ligt een voornemen tot een nieuwe schorsing. (zie ook 109615)

Datum: 8 januari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109616

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan niet in stand blijven omdat deze onvoldoende grond heeft.

Datum: 7 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109557

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het niet binnen zes weken na het voorgenomen besluit is ingediend.

Datum: 6 januari 2021
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109566

Klacht over informatieverstrekking deels gegrond. De school informeerde de gezinsvoogd ten onrechte over de lopende klachtprocedure.

Datum: 5 januari 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109371