Uitspraken

Resultaten

10 van 3973 resultaten weergegeven

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot het schooladvies kunnen komen.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109184

Verzoek over feitelijke verwijdering gegrond. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt regulier onderwijs, maar de school heeft de zorgplicht onvoldoende ingevuld.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109249

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een deugdelijke motivering en twee zelfstandige deskundigenverklaringen.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109281

Klacht over schoolprogramma en schooladvies ongegrond. De school bood voldoende ondersteuning en het schooladvies is zorgvuldig tot stand gekomen.

Datum: 6 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109286

Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109100

Beroep tegen onthouding promotie kennelijk niet-ontvankelijk, vanwege niet verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

Datum: 3 juli 2020
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109225

Beroep tegen onthouden promotie gegrond. De werknemer wist niet aan welke criteria hij moest voldoen om een LD-functie te krijgen.

Datum: 3 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109169

Klacht over niet doorstromen naar het volgende leerjaar ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat de leerling nog niet leerrijp was. School had meer regie moeten nemen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen (zie ook 109100)

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109238

Beroep tegen berisping gegrond. De woordenwisseling met een collega levert plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 3 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109195

Beroep tegen berisping gegrond. Het ongewenste gedrag leverde plichtsverzuim op, maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 30 juni 2020
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108981