Uitspraken

Resultaten

10 van 3612 resultaten weergegeven

Klacht over een inschrijving leerling is gegrond. De school had moeten onderzoeken of de niet-samenwonende vader met ouderlijk gezag het eens was met de inschrijving.

Datum: 5 december 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108422

Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van een aanmelding.

Datum: 3 december 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108491

Bezwaren vso-schoolbestuur tegen toelaatbaarheidsverklaringen bekostigingsniveau 1. Voor de bekostigingscategorie is de ondersteuningsbehoefte van de leerling doorslaggevend en blijft zijn pgb-budget buiten beschouwing.

Datum: 28 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108387 en 108388

Klacht over onheuse bejegening door leerkracht. Excuses voor de bejegening kunnen niet worden afgedwongen.

Datum: 28 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108333

Beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. Omdat de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd, heeft de werknemer geen belang meer bij behandeling van het beroep.

Datum: 26 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108335

Als een schoolbestuur 1 dag na de termijn van 4 weken aan de LKC laat weten of het het advies van de LKC deelt, is dat niet klachtwaardig.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108484

Klacht is niet-ontvankelijk wegens overschrijding verjaringstermijn.

Datum: 23 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108457

Klacht over gebruik time-out regeling en plaatsing op andere school. Als een time-out regeling is afgesproken, moet de leerling daar ook gebruik van kunnen maken.

Datum: 21 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108262

Klacht over niet mogen doorstromen van vmbo-basis naar vmbo-kader is ongegrond, omdat de leerling niet voldoet aan de doorstroomeisen voor vmbo-kader en de school een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Datum: 20 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108328

Geschil over verwijdering. De beslissing is redelijk omdat deze gymnasiumleerling na doubleren van klas 1, de bevorderingsnorm naar klas 3 niet haalt en de school hem voldoende heeft begeleid.

Datum: 19 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108410