Uitspraken

Resultaten

10 van 3527 resultaten weergegeven

Adviesgeschil over wijziging duurzame samenwerking. Het besluit kan niet in stand blijven.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107952 - 18.07

Klacht over schooladvies en klachtbehandeling. Onderdeel van een zorgvuldige klachtbehandeling is dat partijen worden gehoord.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108162

Beroep tegen berisping ongegrond. De werkgever heeft in redelijkheid een berisping op mogen leggen.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 108119

Een ouder zonder ouderlijk gezag heeft recht op informatie. Een school moet een gezaghebbend voogd informeren over de ontwikkeling van een leerling.

Datum: 24 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 107974

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Klacht over afnemen NIO-test. School hoefde tweede NIO-test niet mee te nemen, omdat de uitslag daarvan niet betrouwbaar is.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108063

Klacht over onvoldoende begeleiding, het onvoldoende bieden van een veilige schoolomgeving en schending van privacy.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108100

Beroepen tegen onthouding van promotie. De werkgever heeft de sollicitatieprocedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemers niet te bevorderen naar een LC-functie.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108052/108054/108057

Geschil over verwijdering. Het besluit is redelijk, omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 22 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108158

Klacht over schorsing en ontzegging toegang. Als een school een leerling de toegang tot school ontzegt, is er sprake van schorsing.

Datum: 16 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108087