Uitspraken

Resultaten

10 van 4180 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand worden gelaten.

Datum: 9 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109642

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling heeft intensievere begeleiding nodig dan de school kan bieden.

Datum: 5 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109651

Klacht over informatieverstrekking van school aan vader met ouderlijk gezag en klacht over inhoud leerlingdossier gegrond. De school had zich actiever moeten opstellen om de vader van informatie over zijn zoon te voorzien.

Datum: 3 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109509

Klacht over een onveilige onderwijsomgeving ongegrond. De school heeft adequaat gehandeld om een veilige onderwijsomgeving te waarborgen.

Datum: 3 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109477

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van twee nieuwe aanvullende deskundigenverklaringen waaruit volgt dat vso het meest passend is.

Datum: 2 maart 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109570

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven.

Datum: 1 maart 2021
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109623

Beroep tegen berisping ongegrond. Het handen schudden van leerlingen tijdens corona levert plichtsverzuim op.

Datum: 26 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109594

De indeling in functie docent/coördinator is niet juist. Zowel de huidige functie senior docent als de aangeboden functie docent/coördinator komt niet overeen met de werkzaamheden van bezwaarde.

Datum: 25 februari 2021
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 109398

Klacht over het niet doen van een zorgmelding. De school had op zijn minst advies moeten vragen aan Veilig Thuis gezien het hoge en structurele verzuim van de leerling.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109475

Klacht over beoordeling resultaatverbeteringstoetsen en niet slagen havo ongegrond. Toetsen zijn zorgvuldig afgenomen en beoordeeld.

Datum: 24 februari 2021
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109444