Uitspraken

Resultaten

10 van 3573 resultaten weergegeven

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. De adviserende deskundigen moeten onpartijdig zijn. De eerste moet een orthopedagoog of kinderpsycholoog zijn, de tweede een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater, pedagoog of mwd'er

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108283

Een mbo-instelling kon de toelating van een leerling tot BBL niveau 2 niet weigeren zonder onderzoek naar de geschiktheid van die leerling.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108290

Geschil over verwijdering van leerling met extra ondersteuningsbehoefte. De school heeft de resterende ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108279

Klacht over informatieverstrekking aan jeugdzorg en ex-partner ongegrond omdat de school zorgvuldig gehandeld heeft.

Datum: 8 augustus 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108179

Geschil over verwijdering. De feitelijke situatie is gelijk te stellen met verwijdering.

Datum: 6 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108250

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring SO cluster 4; de tlv kan in stand blijven als deze wordt voorzien van nadere motivering en twee draagkrachtige deskundigenadviezen

Datum: 1 augustus 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108211

Beslissing op bezwaar tegen kennelijk niet-ontvankelijkverklaring.

Datum: 26 juli 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108322

Klacht over bejegening door docent is ongegrond, omdat van onheuse bejegening niet is gebleken

Datum: 25 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Publicatienummer: 108170

Geschil over verwijdering leerling met Downsyndroom. Beroep op Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) en Wet gelijke behandeling (WGBH/CZ) slaagt niet.

Datum: 25 juli 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108234

Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

Datum: 20 juli 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108282