Uitspraken

Resultaten

10 van 3527 resultaten weergegeven

Beroep tegen berisping docent wegens onjuist gevoerde administratie is ongegrond.

Datum: 15 mei 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108081

Adviesgeschil over het ontslag van een schoolleider, na mediation.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108079 - 18.06

Geschil bindingstoelage cao mbo. De bindingstoelage herleeft niet bij terugkeer in de oude functie.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 108096

Nalevingsgeschil over adviesrecht GMR ten aanzien van ontslag afdelingsmanager en wijziging managementstatuut; verzoek is niet-ontvankelijk.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107943 - 18.05

Drie bezwaren tegen de generieke functie logopedist, schaal 9, zijn gegrond omdat de werknemers geen therapeutisch werk doen, maar adviseurs zijn.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 108069/108072/108075

Klacht over school- en pleinverbod. Het schoolbestuur mag een dergelijke maatregel in verband met de veiligheid opleggen.

Datum: 14 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108123

Melding over een vermoeden van misstanden op een school in het voortgezet onderwijs

Datum: 7 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie melden van een misstand vo
Publicatienummer: 108058

Klacht over keuzevrijheid tweede moderne taal. De school mocht de keuze beperken tot Frans en Duits.

Datum: 7 mei 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108053

Geschil over verwijdering leerling. Het staat onvoldoende vast dat de school de leerling geen passend onderwijs meer kan bieden.

Datum: 1 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108108

Geschil over verwijdering leerling. Als de school een leerling met ondersteuningsbehoefte verwijdert, moet zij onderzocht hebben of zij andere begeleidingsmogelijkheden heeft.

Datum: 25 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108097