Uitspraken

Resultaten

10 van 3838 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 21 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108906

Klacht over dat de school heeft bijgedragen aan negatieve beeldvorming over de leerling is ongegrond.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108767

Bezwaar tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; er was voldoende reden om een onderzoek in te stellen en daarbij was de aanwezigheid van de werknemer op school niet gewenst.

Datum: 18 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 108890

Beroep tegen overplaatsing in het kader van re-integratie is niet-ontvankelijk omdat er geen sprake is van overplaatsing in de zin van de cao.

Datum: 15 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 108760

Klacht kennelijk niet-ontvankelijk; bezwaar daartegen ongegrond. De gewraakte handeling van de directeur treft niet de klagende ouder. De ouder heeft ook niet tijdig nadere informatie verschaft.

Datum: 11 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108840

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is ongegrond. De ondersteuningsbehoeften overstijgen de mogelijkheden van de school.

Datum: 11 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108898

Klacht over niet bevorderen en een te laag cijfer voor een werkstuk ongegrond. Het besluit is op een zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 10 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108891

Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108854

Nalevingsgeschillen over verkiezingen deelraad (DR) en schorsing DR-leden.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108825/108904/108867 - 19.12

Klacht over onveilige schoolomgeving en begeleiding ongegrond. De school heeft adequate maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Datum: 9 oktober 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108752