Uitspraken

Resultaten

10 van 3612 resultaten weergegeven

Klacht over afwijzing leerling voor de dansopleiding en over de begeleiding van de leerling. De school heeft de leerling voldoende begeleid en heeft geen wisselende argumenten voor de afwijzing gegeven.

Datum: 6 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108259

Klacht over niet-toelaten leerling als gevolg van uitkomst loting en matchingsprocedure ongegrond. De school heeft gehandeld conform de voor de stad vastgestelde procedure en er is geen mismatch tussen de leerling en de school van plaatsing.

Datum: 6 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108439

Klacht over groepsindeling is ongegrond; de leerling is bij de indeling niet gediscrimineerd vanwege haar gezondheid.

Datum: 6 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108386

Geschil over ontwikkelingsperspectief. Voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is een ontwikkelingsperspectief vereist; daarvoor volstaat een leerplan niet.

Datum: 5 november 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108362

Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 5 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108363

De klacht is niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Een interne klachtprocedure schort de verjaringstermijn bij de LKC niet op.

Datum: 1 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108306

Klacht over niet bevorderen naar 5 havo is ongegrond; niet is gebleken dat geen rekening is gehouden met depressie en ADD bij de leerling.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108413

Beroep tegen berisping gegrond. De ongeoorloofde afwezigheid leverde plichtsverzuim op maar de berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel.

Datum: 29 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108351

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing is gegrond, omdat de klachten geen plichtsverzuim opleveren en er sprake lijkt te zijn van functioneringsproblematiek.

Datum: 23 oktober 2018
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 108311

Geschil over voorgenomen verwijdering. Het besluit is redelijk: de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, omdat deze begeleiding en onderzoek afhoudt.

Datum: 18 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108376