Uitspraken

Resultaten

10 van 3824 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat de school niet langer passend onderwijs kan bieden en een passende school beschikbaar is.

Datum: 19 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108843

De klacht van de ouder zonder ouderlijk gezag, dat de school geen schoolmaatschappelijk werk heeft ingezet, is niet-ontvankelijk.

Datum: 18 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108903

Klacht over onveilige schoolomgeving, toegangsverbod en partijdige opstelling directeur. Directeur die verklaring opstelt in een privégeschil tussen ouders, laadt de schijn van partijdigheid op zich.

Datum: 17 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108747

Klacht over schooladvies ongegrond. Het schooladvies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 13 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108841

Instemmingsgeschil over fusie school. Zwaarwegende omstandigheden rechtvaardigen het te nemen besluit tot fusie.

Datum: 12 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108811 - 19.10

Een ouder zonder ouderlijk gezag kan geen bezwaar maken tegen de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring.

Datum: 11 september 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 108900

Klacht over lesrooster en achterstand. School heeft adequate maatregelen genomen om lesrooster aan te passen en achterstand in te lopen.

Datum: 10 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108765

Klacht over het inschakelen van de wijkagent ongegrond. De wijkagent heeft op eigen initiatief een bezoek aan klaagster gebracht.

Datum: 10 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108691

Klacht over onderwijs aan zieke kinderen. Het is aan de ouder om informatie te verstrekken over de aandoening en de complicaties daarvan voor het onderwijs.

Datum: 4 september 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108772

Adviesgeschil over wijziging van de organisatiestructuur. Het besluit kan in stand blijven.

Datum: 4 september 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 108777 - 19.09