Datum uitspraak: 21-04-2008
Nummer uitspraak: Advies nr. 08.002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Taakomschrijving en functioneren interim-directeur, sfeer en verhoudingen in het team, onjuist gespreksverslag opgesteld door personeelsfunctionaris, functioneren personeelsfunctionaris tijdens gesprek; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.