Datum uitspraak: 26-05-2008
Nummer uitspraak: Advies 08.013
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerlinge met gedragsproblemen, onevenredig zware straf, communicatie, bejegening, hardhandige aanpak; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.