Datum uitspraak: 13-01-2006
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een moeder klaagt erover dat de groepsleerkracht haar zoon en andere leerlingen opvoedkundig en onderwijskundig onvoldoende heeft begeleid. Ook klaagt zij erover dat met de groepsleerkracht niet te praten valt. Zij stelt dat dit er mede de oorzaak van is dat haar zoon nu naar een zmok-school moet.