Datum uitspraak: 09-09-2008
Nummer uitspraak: Advies nr. 08.049
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ontzegging toegang herkansing eindexamen, toepassing Programma van Toetsing en Afsluiting, hoor en wederhoor, geen schriftelijke mededeling besluit, secretaris examencommissie maakt deel uit van commissie van beroep; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.