Datum uitspraak: 19-01-2006
Nummer uitspraak: 05.070
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerkracht veroorzaakt slechte sfeer, leerling ten onrechte genoemd als schuldige, directie dreigt met verwijdering om gedrag leerling te veranderen, bovenschools directeur reageert niet adequaat op klachten; klacht gedeeltelijk gegrond; primair onderwijs.