Datum uitspraak: 14-05-2002
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagsters zijn docenten aan een ROC en klagen tegen de vestigingsdirecteur over seksuele intimidatie, bestaande uit het voortdurend maken van seksueel getinte opmerkingen en grappen tegenover collega’s en leerlingen. Wie daarin niet achter verweerder stond, werd volgens klaagsters genegeerd en gemanipuleerd. De Commissie is van mening dat klaagsters voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat door toedoen van verweerder binnen de vestiging een onveilig, seksueel intimiderend schoolklimaat heerste en oordeelt de klachten inzake seksuele intimidatie gegrond. De Commissie merkt daarbij op dat de losse sfeer tot stand is gekomen en zo lang heeft kunnen duren doordat vanuit de instelling te weinig werk was gemaakt van beleid ter voorkoming van seksuele intimidatie en van een klachtenregeling. De Commissie doet op dat punt een aantal aanbevelingen. Voorts beveelt de Commissie het instellingsbestuur aan om door middel van begeleiding de goede verhoudingen binnen het personeel te herstellen en om, indien het dienstverband met verweerder in stand blijft, hem extern te doen begeleiden in zijn functioneren.
Klacht gegrond.