Datum uitspraak: 22-09-2003
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Verzoeker verzoekt om herziening van een uitspraak van de Commissie waarbij zijn beroep tegen een schorsing gegrond is verklaard en zijn beroep tegen een andere schorsing ongegrond is verklaard. Verzoeker haalt vele feiten aan die, zo zij al juist zouden zijn, bij verzoeker en de Commissie bekend waren vóór de uitspraak dan wel dateren van ná de uitspraak. Derhalve geen sprake van nieuwe feiten en omstandigheden als bedoeld in art. 28 van het reglement van de Commissie. Herzieningsverzoek ongegrond.

Trefwoorden: