Datum uitspraak: 02-06-2005
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster is docente en klaagt tegen een collega-docent, tevens coördinator van de afdeling, dat hij haar onder druk heeft gezet en haar heeft gechanteerd om de verhouding die klaagster beëindigd heeft "weer op te pakken" en om meer tijd aan hem te besteden en minder aan haar man. De Commissie overweegt dat partijen elkaar tegenspreken en er geen aanvullende feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan de verklaring van de ene partij meer aannemelijk zou zijn dan die van de andere partij, zodat de Commissie niet kan vaststellen dat er sprake is geweest van seksuele intimidatie en/of chantage. Klacht ongegrond.
De Commissie merkt daarbij op dat zij het niet professioneel en ongepast van verweerder acht om een seksuele relatie met klaagster aan te gaan nu er toch een mate van ondergeschiktheid van klaagster ten opzichte van verweerder is. Verweerder had zijn werkgever moeten inlichten/raadplegen over de relatie. Omdat verweerder reeds eerder onvoldoende onderkend heeft wat de gevolgen van een vermenging van een werkrelatie met een seksuele relatie kunnen zijn, beveelt de Commissie het instellingsbestuur aan om verweerder te coachten en te begeleiden in zijn vaardigheden als docent en coördinator. Tevens beveelt de Commissie aan om voor verweerder aan andere werkplek binnen de instelling te zoeken. Klacht ongegrond met aanbeveling.