Datum uitspraak: 08-06-2007
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster is leraar en is geschorst naar aanleiding van klachten van ouders over haar. De werkgever heeft eerst enige gesprekken met werkneemster gevoerd. Vóór een volgend gesprek tussen de ouders, directie en werkneemster, meldt werkneemster zich ziek. Na een volgend gesprek tussen ouders en directie schorst de werkgever de werkneemster voor 4 weken.
Uit niets blijkt dat de werkgever met de werkneemster gesproken heeft over een voornemen tot schorsing. Aldus is de werkneemster door de werkgever niet in de gelegenheid gesteld haar opvattingen over de voorgenomen schorsing kenbaar te maken. De werkneemster is hierdoor geschaad in haar door de CAO-PO beschermd belang om voorafgaande aan de schorsing door de werkgever te worden gehoord. Beroep gegrond.