Datum uitspraak: 17-02-1999
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager is allochtoon. Zijn dochter was vorig schooljaar leerlinge van een openbare school voor primair onderwijs. Nu is zij leerlinge in het Vbo.
Klager klaagt erover dat een leerkracht van de desbetreffende school na afloop van de door deze gegeven gymnastieklessen de kleedkamer van de meisjes heeft betreden en zijn dochter daardoor onaangekleed heeft gezien. Klager heeft deze leerkracht daarover aangesproken. De leerkracht heeft hem toen aangegeven dat over het betreden van de kleedkamers regels bestaan. Wat die regels inhouden, weet klager niet. Deze regels worden op ouderavonden uitgelegd. Deze heeft klager niet bezocht.